Congres Geestelijke Gezondheid in Brussel

Congres Geestelijke Gezondheid in Brussel 

realiteiten en perspectieven - een zot parcours 

6 - 7 - 8 december 2022 

 

Het congres wil alle mensen die met geestelijke gezondheid bezig zijn samenbrengen om na te denken over de laatste evoluties en praktijken in Brussel.

Een evenement voor zowel zorgprofessionals, maatschappelijk werkers, huisartsen en onderzoekers als voor alle personen met interesse voor geestelijke gezondheid, voor zichzelf of voor hun dierbaren.

Dit programma kwam tot stand door een samenwerking tussen professionals actief rond geestelijke gezondheidszorg en patiënten- en familieverenigingen.

Het zou ons een groot genoegen zijn u te mogen verwelkomen tijdens deze dagen, die ook in het teken staan van de 30e verjaardag van het Platform en de 20e verjaardag van de Wet op de patiënten rechten.

Mis deze bijeenkomsten niet door u nu in te schrijven via het inschrijvingsformulier hieronder. 

Locatie: Glazen Hal van de Ateliers des Tanneurs (Huidevettersstraat 58-62, 1000 Brussel).

Welke dagen zal u aanwezig zijn?
Welke workshops gaat u bijwonen?
Perinatale zorg vandaag (Dr. Karine Mendelbaum)
Beperkingen in de specialisatie van mobiele teams
Open Dialoog : Uitwisselingen en verdiepingen
Familie en geestelijke gezondheid, praat erover! Hoe hun empowerment ontwikkelen? (Stéphanie Lemestré)
Vormingsproject ervaringsdeskundigheid in Brussel : René Bartholemy en Sophie Cephale
Ontwikkeling van geïntegreerde zorgnetwerken op lokaal niveau
Tarieven
voor 3 dagen
per dag
verlaagd tarief voor 3 dagen (studenten, werkzoekende en/of andere)
verlaagd tarief per dag (studenten, werkzoekende en/of andere)
Gelieve te betalen via overschrijving op het volgende rekeningnummer BE79 6528 4068 4433 met de volgende mededeling: Naam Voornaam Instelling DeelnamedataTa