Smes
Smes

"Maken de hoekjes in onze werkmethodes ons gek?" - 20 jaar Smes Support !

Het Smes Support team (ex « Cellule d’Appui ») is ontstaan uit de nood om concrete ondersteuning te bieden aan de werknemers uit alle sectoren betrokken bij de begeleiding van mensen met complexe problemen. Ter gelegenheid van ons 20-jarig bestaan nodigt het Smes Support team u uit voor een feestelijk evenement waarbij we ook zullen stilstaan bij de kwesties die tot zijn oprichting hebben geleid: sectoren die weinig met elkaar communiceren, de nood om een aanvraag te krijgen vanwege de gebruiker, projectmatige logica’s, institutionele kaders die soms uitsluiting in de hand werken…

In een tijd waarin grote veranderingen vorm krijgen om sociale en gezondheidsdiensten te integreren en waarin middelen worden ontwikkeld om werknemers in een netwerk beter te ondersteunen, welke plaats moet dan worden gegeven aan de leemten en de obstakels bij de ondersteuning van mensen met meervoudige problemen? Hoe een verbinding aanknopen diegenen die niet in onze hokjes passen ? Deze vragen zullen worden besproken met onze gasten, uit de sociale sector en de gezondheidszorg, en verhelderd door het frisse perspectief van actoren uit het culturele milieu.