vacature : coordinator voor de vzw DGGZ Antonin Artaud

De vzw DGGZ Antonin Artaud (gespecialiseerd in de begeleiding van psychiatrische patienten) werft een COORDINATOR. Contract voor onbepaalde duur 0,75 FTE (28u50)

In opdracht van de raad van bestuur en in nauwe samenwerking met de medisch directeur :

Opdracht :

- de dagelijkse werking garanderen

- de organisatie vertegenwoordigen in haar externe relaties

- toezien op het respecteren van het arbeidsreglement en op de regelgeving voortvloeiend uit de ordonnanties van de Cocom van 17/07/1997 et 7/05/1998 die betrekking hebben het akkooord en de subsidiering van de centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Vereisten :

- de kandidaat moet tweetalige zijn (NL/FR)

- ervaring in het leiden van een team

- bachelor A1 (maatschappelijk werker)

Gelieve uw cv en motivatieletter sturen naard ter attentie van Patrick Janssens VOOR 17/11/2021 : hpcsmantoninartaud@yahoo.fr