Geestelijke Gezondheid en verslaving

In het kader van de opdrachten die op het gebied van verslavingen aan het Overlegplatform Geestelijke gezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn toevertrouwd, werd de werkgroep "Geestelijke gezondheid en verslaving" opgericht om de samenwerking tussen de actoren van de twee sectoren te versterken, in overeenstemming met de verwachtingen van het Brusselse veld.

Doelstellingen en activiteiten van de groep :

  • Verbetering van de kennis van de specifieke kenmerken en werkkaders van elk van de diensten binnen de verschillende sectoren die zich bezighouden met verslavingsproblematiek, en meer in het bijzonder tussen de gespecialiseerde sector en de geestelijke gezondheidszorg,
  • Verbetering van de kennis van specifieke projecten en hoe deze in de praktijk werken,
  • Verbetering van de kennis van ondersteunende en functionele voorzieningen en verbetering van de zichtbaarheid van bestaande voorzieningen,
  • Aanbevelingen en voorstellen formuleren, gericht aan de bevoegde overheden, ter ondersteuning van een beleid dat zo veel mogelijk rekening houdt met de rijkdom en de diversiteit van de sectoren die bij deze problematiek betrokken zijn, ten voordele van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg voor de patiënten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
  • Een begin maken met de uitwerking van thema's voor professionals uit de verslavings- en de geestelijke-gezondheidszorgsector,

Werkwijze:


In kaart brengen, organiseren en leggen van eerste contacten. Vervolgens geven de werkvragen aanleiding tot de oprichting van een extra ad hoc werkgroep, of worden zij binnen deze groep behandeld, afhankelijk van en de aard ervan en de bestaande interesse.

 

Eerstvolgende vergaderingen:
 

  • dinsdag 29 maart 2022
  • dinsdag 20 september 2022

van 12 tot 13.30 uur in de lokalen van het platform (Verenigingstraat 15, 1000 Brussel).

 

Voor meer informatie of indien je wenst deel te nemen aan de werkgroep:

Contactpersoon : Barbara Pauchet b.p@pfcsm-opgg.be