Infos
Adresse

Vennestraat 98
3600 GENK
Belgique

Numéros de telephone
089.62.15.77

ACTIEVE INTERCULTURELE FEDERATIE +

Activités
Organisation faîtière qui regroupe et soutient 23 organisations multiculturelles à Bruxelles qui s'adressent principalement à des personnes d'origine d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie :
- Séances d'informations pour les coordinateurs : comptabilité, droit des associations, collecte de fonds et d'autres questions
- Soutien administratif
- Conseils sur l'organisation d'activités culturelles et éducatives
- Projet emploi : coaching
- Activités et évènements socioculturels
- Participation à des conseils consultatifs et forums
Mission
De vereniging heeft tot doel:
- de organisaties van personen met een andere etnische-culturele achtergrond te helpen en te ondersteunen in hun integratieproces in de Vlaamse samenleving door de bevordering van de emancipatie van jongeren en volwassenen op sociaal, economisch, cultureel, moreel en politiek vlak
- de contacten tussen personen met een andere etnisch-culutrele achtergrond en Belgen te verbeteren
- permanente vorming en informatie te bieden die de verenigingen aanbelangen
- de positie van de persoon met een andere etnisch-culturele achtergrond in de Vlaamse samenleving te verbeteren
- kansengroepen, waaronder personen met een etnisch-culturele achtergrond, tewerk stellen en te begeleiden
- activiteiten te organiseren die gericht zijn op begeleiding of bemiddeling naar werk