UilenSpiegel
UilenSpiegel
UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid met een werking in Vlaanderen en Brussel. Onze organisatie kan niet bestaa...
Het kan anders! On peut faire autrement!
Het kan anders! On peut faire autrement!
03 sep.
Personen met een psychische kwetsbaarheid ondervinden vele vormen van discriminatie. In september en oktober vestigen we de aandacht op deze vorm van ...
leesgroep Nachtuil
leesgroep Nachtuil
03 sep.
01 okt.
05 nov.
03 dec.
04 feb.
De leesgroep Nachtuil, na een welverdiende vakantie, strijkt september terug neer in Brussel. De leesgroep Nachtuil maakt deel uit van de organisati...
Studiedag:  Ongedwongen kijken naar gedwongen opname
Studiedag: Ongedwongen kijken naar gedwongen opname
24 okt.
Is de gedwongen opname en de impact ervan een bekend gegeven binnen uw werk- of leefcontext? Stemt het stijgend aantal gedwongen opnames u bezorgd? Be...
05 aug.
12 aug.
19 aug.
26 aug.
UA : Брюссельська платформа психічного здоров’я організовує у BHOC «групи MasterMind», групи підтримки та самодопомоги для українських біженців, які п...
De DGG Rivage den Zaet CGGZ zoekt een ONTHAALBEDIENDE / SECRETARESSE.RIS Nederlandstalig met een goede kennis van het Frans COD 3/4 of 4/5 -tijds : On...
sam - steunpunt mens en samenleving
sam - steunpunt mens en samenleving
07 nov.
Hulpverleners worden in hun werk met justitiabelen vaak met complexe situaties geconfronteerd. Bijvoorbeeld: een gedetineerde vertelt je dat hij van p...
Druggebruik en gedragsverslaving
Druggebruik en gedragsverslaving
26 - 30 sep.
De week “Druggebruik en gedragsverslaving: een maatschappelijke uitdaging voor iedereen!” wordt georganiseerd van 26 tot en met 30 september 2022. Het...
SMES
SMES
De inschrijvingen voor de intersectorale intervisies van Smes Connect zijn geopend ! 
23 jun.
30 jun.
NL : bon - Agentschap Integratie en Inburgering organiseert een gratis infosessie voor mensen op de vlucht uit Oekraïne en ontmoet landgenoten. Met gr...
25 jun.
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie organiseert met de steun van het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid een luister- en uitwisselin...
Het Platform heeft een gratis nummer geopend: 0800 / 12347 voor huisartsen die advies willen inwinnen over de geestelijke gezondheidszorg voor Oekraïe...