En wat erna?

Het leven stopt niet wanneer iemand een geestelijk gezondheidsprobleem heeft.

Na de nodige rust en verzorging begint het zoeken naar een evenwicht tussen de aandoening en het dagelijks leven.

In de rubriek Herstel vind je advies, getuigenissen en tips om je in je dagelijkse leven te helpen.

Gezondheidswerkers zeggen vaak dat het belangrijk is sociale en culturele activiteiten te blijven doen. Maar de financiële middelen zijn beperkter wanneer je niet meer aan het werk bent. Er zijn echter tal van oplossingen om te kunnen blijven deelnemen aan deze activiteiten. Aarzel niet om de rubriek te raadplegen door hier te klikken.

Wanneer iemand op de weg naar herstel is en het evenwicht weet te vinden tussen zijn aandoening en het dagelijkse en sociale leven, ontstaat de wens en de behoefte om weer aan het werk te gaan.

Sinds 2014 heeft de Psy 107-hervorming heel wat projecten in het leven geroepen die een terugkeer naar een beroepsactiviteit mogelijk maken. In de rubriek Socioprofessionele re-integratie vind je een overzicht van deze projecten en initiatieven.