Herstel

"Herstel is een houding, een manier om de dag en de moeilijkheden die je tegenkomt te benaderen. Het betekent dat ik weet dat ik bepaalde beperkingen heb en dat er dingen zijn die ik niet kan doen. Maar in plaats van die beperkingen een reden tot wanhoop te laten zijn, een reden om op te geven, heb ik geleerd dat door te weten wat ik niet kan, ik mezelf ook openstel voor de mogelijkheden die gepaard gaan met alle dingen die ik wel kan doen."

Patricia Deegan

Patricia E. Deegan is een Amerikaanse ervaringsdeskundige en doctor in de psychologie. Patricia wordt beschouwd als een van de pioniers van de herstelbeweging.

Herstel kan op twee verschillende manieren worden bekeken:

  • persoonlijk herstel, "subjectief" genoemd, dat uitsluitend toebehoort aan de persoon die het ervaart, en
  • klinisch herstel, "objectief" genoemd omdat het kan worden gemeten door klinische onderzoeken.

Een van de bedenkers van de herstelbeweging, William Anthony, definieert herstel als "een inherent persoonlijk en uniek proces van verandering van iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en rollen. Het is een manier om een bevredigend, hoopvol en nuttig leven te leiden ondanks de beperkingen van de aandoening. Herstel gaat hand in hand met het vinden van een nieuwe betekenis en doel in het leven.”

Herstel is een proces dat erop gericht is weer de regie over het eigen leven te krijgen, zich er goed bij te voelen en herval te voorkomen, uitgaande van de eigen hulpbronnen.

Het gaat er niet om de symptomen koste wat kost onder controle te krijgen, maar om ermee te leren leven. Herstel is niet hetzelfde als genezing.

Wil je meer weten over herstel?

De vereniging En Route publiceerde een geïllustreerd boekje met de naam La Fleur de Patricia.

In dit boekje tracht de vzw En Route duidelijke, niet-exhaustieve, toegankelijke en kritische informatie te geven over herstel in de geestelijke gezondheidszorg.

 

 

Afbeelding

De eerste Vlaamse Herstelacademie ging van start in Halle Vilvoorde zo een 4-5 tal jaren geleden.
Zij gingen hun ingrediënten halen bij de recovery colleges in South West Londen (2009) en Nottingham (2011).
Deze recovery colleges zijn ondertussen uitgegroeid tot alleenstaande academies met een gigantisch aanbod cursussen.

Verder ging De Herstelacademie Brussel ook al eens kijken bij onze Noorderburen en bezocht de Enik Recovery College in Utrecht.
Dit vanuit een studiedag georganiseerd door Psychosenet.
De Enik Recovery College werkt vooral met peer tot peer support waarbij er wordt vertrokken vanuit ervaringskennis- en deskundigheid.
Zij steunen op dezelfde principes als onze Herstelacademie ‘dat het samen leren ons herstelproces versterkt en ondersteund’.

Enkele organisaties binnen de Nederlandstalige Brusselse geestelijke gezondheidszorg gingen een samenwerking aan:

Dit partnerschap werd jaar na jaar versterkt met o.a. organisaties als Uilenspiegel en het CGG Brussel en blijft groeien.

Tijdens het academiejaar organiseren we maandelijks kortdurende cursussen rond psychisch herstel in het Muntpunt van Brussel.

Thema’s die hierbij aan bod komen zijn bv. verslaving, psychose, depressie, slaap, stress, …

Het is een uniek vormingsaanbod waarbij de cursussen steeds in duo worden gedoceerd :

  • enerzijds een persoon met ervaringskennis,
  • anderzijds een hulpverlener uit het sociale werkveld.

De interactie tussen zowel de studenten als de trainers staat centraal en is gebaseerd op hoop en herstel.

Voor verdere (concrete) informatie kan je terecht op de website van de HerstelAcademie.