Socio-professionnele reintegratie

Wanneer iemand met een geestelijk gezondheidsprobleem al enige tijd ziek is, kan het zijn dat hij steeds minder sociale contacten heeft.

Dit gebrek aan sociaal contact kan aan verschillende factoren liggen:

  • de persoon is in een zodanige toestand dat hij of zij in het ziekenhuis moet worden opgenomen;
  • de aandoening vereist veel rust en de betrokkene kan geen activiteiten meer ondernemen;
  • ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn lager dan een salaris, waardoor mensen hun vrijetijdsbesteding, die vaak geld kost, soms niet kunnen voortzetten;
  •  ...

De persoon wordt ook uit het arbeidscircuit gehaald gedurende de tijd die nodig is voor het herstel.

Wanneer het beter gaat met de persoon en hij of zij een zeker evenwicht in het leven heeft hervonden, ontstaat de behoefte om de sociale contacten met de mensen in de omgeving, de wijk, of vroegere hobby’s te hervatten of nieuwe activiteiten op te starten

Om opnieuw sociale contacten aan te gaan, kan de patiënt naar dagcentra of revalidatiecentra gaan

Er zijn verschillende manieren waarop mensen die niet kunnen werken en dichter tot de arbeidswereld willen komen, dit kunnen doen:

Er zijn verschillende geestelijke gezondheidsdiensten die je kunnen helpen bij je zoektocht.

Deze diensten helpen je, onder meer, om :

  • je professionele vaardigheden te bepalen: wat je wel of niet meer kunt, wat je wel of niet meer wilt doen, ...
  • je interesses te bepalen: wil ik in dezelfde sector werken, wil ik andere jobs uitproberen?
  • een CV en een begeleidende brief te schrijven,
  • je te trainen voor het sollicitatiegesprek,
  • en nog vele andere dingen.

OPGELET !

Het is belangrijk en noodzakelijk om met de artsen die je behandelen te praten, om te zien of je gezondheidstoestand het toelaat om weer aan het werk te gaan.

Zodra je een activiteit hebt gekozen, moet je ook de adviserend arts van je ziekenfonds op de hoogte brengen om zijn of haar akkoord te krijgen.

De socioprofessionele re-integratie gebeurt vrijwillig, d.w.z. dat het de patiënt is die beslist om het re-integratietraject op te starten.