Onze activiteiten

Het Brussels Platform telt op dit ogenblik verschillende werkgroepen die op regelmatige basis bijeenkomen. Deze werkgroepen behandelen naargelang hun doelstellingen en doelgroep verschillende thema's en onderwerpen. 

De deelnemers aan de vergaderingen van de verschillende werkgroepen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en ook uit andere sectoren, zoals justitie en de sociale hulpverlening. 

HIER VOLGT EEN OVERZICHT VAN DE HUIDIGE ACTIEVE WERKGROEPEN:

Het Platform ligt ook aan de basis van verschillende initiatieven: