IBW – Initiatieven Beschut Wonen

Doelstellingen en activiteiten van de groep: 

Het doel van deze werkgroep is in de eerste plaats om professionals uit de Initiatieven Beschut Wonen bijeen te brengen om samen allerlei aspecten uit het begeleidingswerk te bespreken en goede praktijken uit te wisselen. Naast dit luik voor intervisie nodigt het Platform - op vraag van de deelnemers - ook referentiepersonen uit met uiteenlopende expertises (inzake geestelijke gezondheid(szorg) en op sociaal, juridisch, educatief en cultureel gebied), om het kennisveld te verbreden.

 

Bijkomende informatie:

Deze werkgroep heeft een brochure opgesteld met een uitgebreid overzicht van de Initiatieven Beschut Wonen in Brussel. Je vindt het document aan de rechterkant van de pagina.

Als je meer over deze groep wilt weten, kan je je aanmelden.