Sociale en culturele activiteiten

Een theater- of museumbezoek, schilderen, tekenen, keramiek maken, op excursie gaan, ...

Al deze activiteiten kunnen op de helling komen te staan wanneer je ziek wordt, omdat de financiële middelen niet meer dezelfde zijn als wanneer je werkt.

En toch... Er bestaan binnen de geestelijke gezondheidszorg heel wat initiatieven om deze toegang tot cultuur, alsook tot sociaal contact, te behouden.

Hieronder vind je een overzicht van partners die dergelijke activiteiten aanbieden.

Ken je of maak je deel uit van een organisatie die dit soort activiteiten voorstelt en wens je op deze pagina te worden vermeld?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, en wij zullen niet aarzelen om je contactgegevens toe te voegen

 

 

Article 27

ArtiKEL 27

Zennestraat 81
1000 Brussel
Tel. 02 646 30 28

E-mail bruxelles@article27.be

Site Web https://bruxelles.article27.be/

Artikel 27 is een vzw die tot doel heeft iedereen die in een moeilijke sociale en/of economische situatie verkeert, bewust te maken van en toegang te geven tot culturele participatie via een gereduceerd "Artikel 27"-tarief (+ 1,25 euro deelnamekosten) voor culturele evenementen zoals theater, film, dans, muziek, tentoonstellingen enz. Iedereen die steun krijgt van het OCMW van zijn gemeente en/of een partnerorganisatie van Artikel 27 # Brussel bezoekt, heeft toegang tot deze tickets.

 

L'appétit des indigestes

L’Appétit des Indigestes

(enkel franstalig) 

c/o Le Pianocktail
Hoogstraat 304
1000 Brussel

Gsm 0498 70 80 03 (Sophie Muselle)

E-mail lappetitdesindigestes@gmail.com

Website http://lappetitdesindigestes.be/

L'Appétit des Indigestes is een theatergezelschap dat vraagtekens zet bij de visie van de maatschappij op normaliteit en waanzin. Dit gezelschap wil een brug slaan tussen verschillende mensen: zij van wie gezegd wordt dat ze gek zijn, zij die zich nooit de vraag naar hun gekte gesteld hebben, bevestigde of beginnende kunstenaars, verzorgers, verzorgden, uitgeslotenen of wie niet uitgesloten wordt. Of ze nu "verteerbaar" of "onverteerbaar" (indigestes) zijn, ze worden allemaal gedreven door een honger om samen te spelen.

 

atelier côté cour

Atelier Côté Cour 

(enkel franstalig) 

Léon de Lantsheerestraat 50
1040 Brussel
Tel. 02 733 76 52

E-mail ateliercotecour@gmail.com

Website http://ateliercotecour.be/

Het Atelier Côté Cour is een Centrum voor Expressie en Creativiteit waar duurzame banden worden gesmeed in solidariteit, diversiteit en kwetsbaarheid en waar avonturen worden gedeeld in collectieve en inclusieve sociaal-artistieke projecten rond theater, schrijven, schilderen en burgerschap.

 

L'Autre Lieu

L’Autre « lieu »

(enkel franstalig) 

Sleutelstraat 5
1000 Brussel
Tel. 02 230 62 60

E-mail info@autrelieu.be

Website https://www.autrelieu.be/

L'Autre Lieu is een vzw die zich richt op de banden tussen geestelijke gezondheid en samenleving. Ze biedt verschillende vormen van opvang en ondersteuning (permanenties, gemeenschapswoningen, zelfhulpgroepen, netwerken waar kennis wordt uitgewisseld, enz.) om mensen die dat wensen in staat te stellen buiten therapeutische structuren te leven en daarbij toch van bepaalde vangnetten gebruik te kunnen maken.

 

Club 55

Le Club 55

(enkel franstalig) 

Veeweydestraat 55
1070 Brussel
Tel 02 522 03 63

E-mail club55.bxl@gmail.com

Website  http://club55bxl.blogspot.com/ 

Club 55 is een plek die activiteiten aanbiedt, recreatie, onderlinge hulp en steun voor iedereen tijdens zijn of haar herstelproces.

Club Norwest

Jacques Sermonlaan 93
1090 Jette
Gsm 0479 28 19 52

E-mail clubnorwest@gmail.com

Website http://www.clubnorwest.be/

Club Norwest is een plek die voor iedereen openstaat.

Het is een ontmoetings- en uitwisselingsruimte met het doel banden te smeden. Iedereen is welkom!

Activiteiten of workshops zoals koken, schrijven en crea worden door de leden van de club bedacht en opgezet voor diegenen die dat wensen. De club heeft ook preventie en oriëntatie als opdrachten, om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

 

Den Teirling

DEN TEIRLING VZW

Maesstraat 89
1050 Brussel
Tel. 02 514 33 01

E-mail info@denteirling.be

Website https://denteirling.be/

Den Teirling vzw is een dagactiviteitencentrum in Elsene voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid die op zoek zijn naar een daginvulling of gewoon een beetje menselijke warmte en sociaal contact.

Espace 51

L'Espace 51 

(enkel franstalig) 

Thiéfrystraat 51
1030 Schaarbeek
Tel. 02 216 74 75

E-mail contact.espace51@gmail.com

Website http://www.espace51.be

Ruimte 51 is een plaats voor creatie en dialoog tussen burgers, met activiteiten zoals dans, theater, yoga, gezelschapsspelen, concerten, schrijfateliers, enz. maar waar ook de mogelijkheid is om een koffietje te drinken, te vergaderen, te koken, ...

 

L'Heure Atelier

L’Heure Atelier

(enkel franstalig) 

Thiéfrystraat 45
1030 Brussel

Website http://www.heureatelier.be/

L'Heure Atelier is een Centrum voor Expressie en Creativiteit gevestigd binnen de Geestelijke Gezondheidsdienst "La Gerbe" in Brussel.

L'Heure Atelier staat open voor iedereen en biedt technieken aan zoals schilderen, beeldhouwen, graveren, computergrafiek, video, fotografie en zeefdruk, alsook een schrijfatelier.

Buurthuizen

BUURTHUIZEN

Secretariaat
Antwerpselaan, 31
1000 Brussel

Tel. 02 209 62 70

E-mail info@lmdq.be

Site Web http://www.debuurthuizen.be/

Buurthuizen zijn ontvangst- en vrijetijdsruimten verspreid over het grondgebied van de Stad Brussel. Zij bieden de inwoners van de Stad Brussel sociale activiteiten, buurt- en nabijheidsdiensten en socioculturele activiteiten.

Elk buurthuis heeft zijn eigen identiteit die verband houdt met zijn ligging, zijn publiek en zijn projecten.

Oep Vadrouille

Tel 0484 45 50 57
E-mail oepvadrouillebrussels@gmail.com
Site web https://oepvadrouille.org/

Oep Vadrouille is in 2020 ontstaan uit de vereniging van verschillende organisaties die actief zijn op het gebied van de geestelijke gezondheid.
Het doel van deze organisatie is de activiteiten van de aangesloten organisaties, te bundelen om hun publiek een breder scala van activiteiten aan te bieden.

Le Pianocktail

(enkel franstalig) 

Hoogstraat 304
1000 Brussel
Gsm 0487 63 48 22

E-mail lepianocktail.bruxelles@gmail.com
Site web http://www.pianocktail.be

Le Pianocktail is een culturele bistro en een plaats voor ontmoetingen en gezelligheid.
De activiteiten van Le Pianocktail worden georganiseerd door mensen die kiezen voor een persoonlijke engagement en die, van dichtbij of van ver, een bijzondere gevoeligheid hebben voor alles wat met geestelijke gezondheid en kunst te maken heeft.

 

Psylence Radio

(enkel franstalig) 

105.4 FM
3e maandag van de maand van 17.00 tot 18.00 u.

Tel. 02 230 62 60 (Aurélie)

E-mail psylence@radiopanik.org

Website https://www.autrelieu.be/activites/psylence-radio/

Psylence Radio is een collectief van mensen die een sterke affiniteit hebben met het thema waanzin, en die ervan uitgaan dat de psychiatrie een zaak is van iedereen. Het radioprogramma richt zich op geestelijke gezondheid en het verband met de bredere samenleving. Het doel van dit programma is ruimte te bieden voor discussie en uitwisseling over verschillende thema's, duidelijke informatie te verstrekken over alle aspecten van geestelijke gezondheid, initiatieven voor te stellen en interviews af te nemen.

Schieve Niouz

Schieve Niouz

Verenigingstraat 15
1000 Brussel
Tel. 02 289 09 60

E-mail info@schieveniouz.brussels

Website http://www.schieveniouz.brussels

Schieve Niouz is een krant die gedrukt en uitgegeven wordt door het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid, voor burgers, patiënten, familieleden en professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

Als je deel wil uitmaken van het redactiecomité, kan je een e-mail sturen naar bovenstaand adres. Elke geïnteresseerde vrijwilliger is welkom om artikels te schrijven, tekeningen te maken, poëzie te schrijven, grappige items te verzinnen, enz.

 

La troupe du possible

La Troupe du Possible

(enkel franstalig) 

Grootgodshuisstraat 6
1000 Brussel
Tel. 02 218 46 34

E-mail info@latroupedupossible.be

Website http://www.latroupedupossible.be

Le Troupe du Possible is een theatergezelschap dat de bijzonderheid heeft mensen uit psychische, sociale en culturele werelden, die door de maatschappij soms als zeer ver van elkaar verwijderd, verschillend of zelfs onverenigbaar worden voorgesteld, samen te brengen rond de creatie van voorstellingen die een levendige, ontroerende en rauwe theatrale stijl beogen.

 

UilenSpiegel

UILENSPIEGEL VZW

(enkel nederlandstalig)

Hovenierstraat 45
1080 Brussel
Tel: 02 410 19 99

E-mail info@uilenspiegel.net

Website www.uilenspiegel.net

UilenSpiegel vzw is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. UilenSpiegel organiseert in Vlaanderen en Brussel activiteiten waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen, waaronder ontspannende activiteiten, thematische gespreksgroepen, het jaarlijkse UilenSpiegel-weekend en een ledendag.