Ombudsdienst

De bemiddelingsactiviteit wordt uitgevoerd binnen het kader bepaald door de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en haar besluiten (K.B. van 8 juli 2003 inbegrepen).

Deze wet voorziet de mogelijkheid voor een patiënt om ​​op een bemiddelingsdienst beroep te doen wanneer hij denkt dat zijn rechten in deze wet niet gerespecteerd worden.

Deze dienst kan u als professionnals ook helpen om de patiënt door te verwijzen naar een neutrale en onpartijdige gesprekspartner.

De uitwisselingen blijven vertrouwelijk aan beide kanten, behalve uw akkoord en dat van de patiënt.

Rapporten et publicaties
Hieronder vindt u de rapporten en publicaties die voor het publiek beschikbaar zijn. Voor andere documenten, gelieve in te loggen.
Artikels
In hun informatiemissie moeten onze bemiddelaars bepaalde artikelen schrijven. Deze vindt u in deze rubriek.
Opdrachten & doelstellingen
Ter herinnering, de wet kent de volgende taken toe aan de bemiddelaars (art. 11 van de wet). Het voorkomen van vragen en klachten door het bevorderen
Bijkomende activiteiten
Naast de wettelijke taken hebben de ombudspersonen ook nog bijkomende opdrachten die beantwoorden aan een drievoudige doelstelling: Permanente vorming
Partners
De bemiddelaars van het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid komen tussen in verschillende soorten instellingen: (klik op elke sectie om de