Het platform

Het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die actief is op verschillende gebieden die verband houden met geestelijke gezondheid:

preventie, destigmatisering, bemiddeling, huisvesting, verslaving, herstel, re-integratie op de arbeidsmarkt, bestaansonzekerheid, vertegenwoordiging en coördinatie van gebruikers/naasten.

Het is tevens een plaats voor overleg tussen de voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg die het vertegenwoordigt en de overheden in het Brussels Gewest.

Het Platform sensibiliseert mensen ook voor geestelijke gezondheid via zijn communicatiemiddelen en bij publieke evenementen.

Ontdek in dit deel van de website :