Verslavingen

Intervisies op het gebied van geestelijke gezondheid, justitie en verslaving
Na het succes van de studievoormiddag over de mogelijke raakvlakken tussen de gebieden geestelijke gezondheid, verslaving en justitie, getiteld "Verslaving, geestelijke gezondheid, justitie, van justitiële voorwaarden tot zorgvoorwaarden", werd een werkgroep "Intervisie geestelijke gezondheid, justitie en verslaving" opgericht om tegemoet te komen aan de vraag van veldwerkers uit de drie betrokken sectoren.
Gegevensverzameling
Het Platform wordt vanaf 2011 het sub-focal point in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zet zijn opdrachten voort voor Sciensano (voormalig Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, ISP/WIV), het Belgisch focal point voor Europa (via het EMCDDA).
Projecten
De coördinatie biedt methodologische ondersteuning voor diverse projecten : Het Combo-Project, het Renfort-Project en het Connection-Project.
Verslagen
Hier vindt u alle beschikbare verslagen.
Algemene oriëntatie van de coördinatie Verslavingszorg
De strijd tegen armoede en sociale ongelijkheid is ook een transversale doelstelling van deze beleidsverklaring, die gebaseerd is op een analyse van het effect van de geplande hervormingen op de determinanten van armoede en gezondheid.
Geestelijke Gezondheid en verslaving
In het kader van de opdrachten die op het gebied van verslavingen aan het Overlegplatform Geestelijke gezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn toevertrouwd, werd de werkgroep "Geestelijke gezondheid en verslaving" opgericht om de samenwerking tussen de actoren van de twee sectoren te versterken, in overeenstemming met de verwachtingen van het Brusselse veld.