Verslavingen

VERSLAVINGEN, GEESTELIJKE GEZONDHEID & JUSTITIE
De Werkgroepen "Verslavingen, Geestelijke Gezondheid & Justitie" zullen vanaf september 2024 worden hervat. Deze werkgroepen zijn bedoeld als overleg- en ervaringsuitwisselingsruimtes. Een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en te informeren, met als doel praktijken te verbeteren en hulp aan gebruikers te bieden.
Gegevensverzameling
Het Platform wordt vanaf 2011 het sub-focal point in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zet zijn opdrachten voort voor Sciensano (voormalig Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, ISP/WIV), het Belgisch focal point voor Europa (via het EMCDDA).
Projecten
De coördinatie biedt methodologische ondersteuning voor diverse projecten : Het Combo-Project, het Renfort-Project en het Connection-Project.
Verslagen
Hier vindt u alle beschikbare verslagen.
Algemene oriëntatie van de coördinatie Verslavingszorg
De strijd tegen armoede en sociale ongelijkheid is ook een transversale doelstelling van deze beleidsverklaring, die gebaseerd is op een analyse van het effect van de geplande hervormingen op de determinanten van armoede en gezondheid.