Exil

PSYCHOLOGISCHE HULP VOOR PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN

  • Via gespreksgroepen en psychologische ondersteuning in het Arabisch voor Palestijnse asielzoekers.

Locatie: Sociaal Dispensarium, Goujonstraat 85, Anderlecht.
Tijdschema: elke vrijdag van 17u tot 19u.

De gespreksgroepen worden georganiseerd door een Arabischsprekende psycholoog en culturele facilitators.  

Tel: 0493/88 61 27 
E-mail: bld@dispensairesocial.be 

 

  • Via specifieke diensten onder andere bedoeld voor mensen in ballingschap zoals SSM Ulysse, SSM D'Ici et d'Ailleurs, Solentra, Artsen Zonder Grenzen en de Transculturele Consultatie van het Brugmann-ziekenhuis, etc.

     

PSYCHOLOGISCHE HULP VOOR OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN

Voor toegang tot geestelijke gezondheidszorg

De Belgische staat heeft tijdelijke bescherming verleend aan Oekraïense vluchtelingen. Zij hebben dus een actieve gezondheidsdekking zolang de tijdelijke bescherming gewaarborgd blijft. Ze kunnen een afspraak maken:

  • Via alle beschikbare psychologen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in Geestelijke Gezondheidsdiensten (SSM), in medische huizen, in sommige familieplanningscentra, etc.)

Raadpleeg santementale.brussels, de directory van het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid.

  • Via specifieke diensten onder andere bedoeld voor mensen in ballingschap zoals SSM Ulysse, SSM D'Ici et d'Ailleurs, Solentra, Artsen Zonder Grenzen en de Transculturele Consultatie van het Brugmann-ziekenhuis, etc.
     
  • Via eerstelijnspsychologen, gratis voor kinderen en adolescenten tot 23 jaar en tegen een zeer betaalbaar tarief voor volwassenen. 

Meer info: www.psybru.be. Deze eerstelijnspsychologen kunnen gebruik maken van tolken die Oekraïens of Russisch spreken.

Voor telefonische hulp

Oekraïense vluchtelingen die psychologische ondersteuning nodig hebben, kunnen de gratis hulplijn "WE MIND" van Solentra bellen in hun taal via een Oekraïense tolk.

Hoe werkt het? Bel (of WhatsApp) de Oekraïense tolk: +32 484 650 130 (maandag tot vrijdag, van 9u tot 13u). De tolk zal u in contact brengen met een adviseur.

 

(laatste update 24/04/24)