Statuten

Je kunt de statuten van ons platform lezen in het bijgevoegde document.

NB: De statuten worden alleen in het Frans gepubliceerd.