Heb je moeilijkheden om je huis te behouden? Ben je niet meer in staat op jezelf te wonen? Hier vind je alternatieven voor huisvesting en verenigingen die je kunnen helpen deze belemmeringen te overwinnen.

Huisvesting

De toename van bestaansonzekerheid, armoede, uitsluiting en isolement vormt een grote uitdaging voor de geestelijke gezondheid in Brussel.

Adequate en betaalbare huisvesting is een voorwaarde voor welzijn.

De huur- en verkoopprijzen blijven stijgen in het Brusselse Gewest.
Een derde van de inwoners van de hoofdstad moet echter leven van een inkomen onder de armoedegrens. De toegang tot huisvesting is nog ingewikkelder voor mensen in precaire situaties die geestelijke gezondheidsproblemen hebben. De wachtlijsten zijn erg lang.

Toch gaat het om een fundamenteel recht.
 
De diensten voor huisvesting van de geestelijke gezondheidszorg waar je terecht kunt zijn:

Er bestaan daarnaast ook projecten psychiatrische thuiszorg (PTZ) en mobiele teams geestelijke gezondheidszorg.

Als je moeilijkheden ondervindt bij het verkrijgen van betaalbare huisvesting, kun je contact opnemen met:

De huidige doelstellingen van ons Platform in verband met toegang tot huisvesting en geestelijke gezondheidszorg:

  • Een gekwantificeerde schatting hebben van de ernst van de situatie in het Brussels Gewest
  • Initiatieven ontwikkelen om dit probleem het hoofd te bieden (Bru4home vzw) en ondersteunen van bestaande initiatieven (bijvoorbeeld: Habitat et ParticipationHousing First…).
  • Aandringen op het creëren van meer sociale huisvesting en woonvoorzieningen,
  • Veroordelen van elke vorm van discriminatie bij de toegang tot huisvesting,
  • Verbetering van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg via OCMW's,
  • Samenwerken met Bruss'Help, dat noodhulp en integratiehulp voor daklozen coördineert

 
Contactpersoon bij het Platform:
Cécile Vanden Bossche
Coördinator armoede/huisvesting
02 289 09 60
E-mail 
c.vdb@pfcsm-opgg.be