Bemiddeling

Elke patiënt die gezondheidszorg ontvangt van een professioneel zorgverlener, heeft verschillende rechten, die zijn vastgelegd in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van patiënt.

Om de bescherming van deze rechten te garanderen, kan de patiënt op een ombudsdienst beroep doen.

De ombudsdienst vergemakkelijkt de communicatie met zorgpersoneel wanneer de patiënt daar behoefte aan heeft.

De patiënt kan:

  • een vraag stellen,
  • een probleem aanpakken,
  • ontevredenheid uiten,
  • een klacht indienen.

De ombudspersoon is een neutraal persoon.
Hij/zij maakt geen deel uit van het personeel van de instelling.

De ombudspersoon luistert naar de patiënt.
Hij/zij denkt met hem mee over alle mogelijke oplossingen.

De ombudspersoon is gebonden aan het beroepsgeheim.
Het gesprek blijft vertrouwelijk.

De bemiddelaar respecteert de autonomie van de patiënt.
Hij/zij vraagt ​​altijd zijn mening voordat hij/zij handelt.

De ombudsdienst van het Platform is bevoegd voor bepaalde psychiatrische instellingen in Brussel.
Je vindt de lijst van deze instellingen door hier te klikken.


Contactpersonen :

Hajar Laghmiche
0800 99 091
plainte@mediatio.be

Rosane Patte-Devaux
0800 99 062
plainte2@mediatio.be

Vlaamse ombudspersoon:
Johan Verhaeghe
0800 32 036
klacht@mediatio.be


Voor de Brusselse zorginstellingen die niet voorkomen in de lijst op onze website voor bemiddeling: