Initiatieven

0800/1234.1 : De nieuwe hulplijn voor geestelijke gezondheid
Het Platform heeft een hulplijn voor geestelijke gezondheid opgezet die vanaf begin Juli operationeel zal zijn. Via dit gratis nummer zullen
PlugIn’
De Cel Vrijwilligerswerk door en voor gebruikers binnen de ggz.
Schieve Niouz
De krant Schieve Niouz is het driemaandelijkse en tweetalige (FR-NL) blad van het OPGG. Schieve Niouz richt zich tegelijk tot gebruikers en hun naasten, professionals in de sociale zorgsector en het grote publiek.
APA – Artiesten Parcours d’Artistes
Het Artiesten Parcours d'Artistes (APA), is een kunsttentoonstelling gemaakt door gebruikers van geestelijke gezondheid (en scholieren). Er is een gezamenlijke tentoonstelling en vervolgens zijn er opendeurdagen in Brusselse voorzieningen.
Vrouwendag
Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart 2021 maakte de Coördinatie Verslavingen van het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid een reeks filmpjes aan over de realiteit van vrouwelijke gebruikers van legale of illegale middelen en van de hulpverleensters die hen begeleiden.
Week van de geestelijke gezondheid
Sinds 2019 organiseert ons Platform elk jaar een of meer evenementen voor de Week van de geestelijke gezondheid, die plaatsvindt in oktober. De Werelddag voor geestelijke gezondheid vindt plaats op 10 oktober.
Rondreizende tentoonstelling over geestelijke gezondheid
MAAK GRATIS GEBRUIK VAN ONZE ROLL-UPS VOOR SENSIBILISERINGSACTIVITEITEN ROND GEESTELIJKE GEZONDHEID! Om het grote publiek te sensibiliseren en de taboesfeer te doorbreken, ontwierp het platform 26 geïllustreerde en duidelijke roll-ups.