Onderzoek & Publicaties

Hieronder vindt u het onderzoek en de publicaties van het Platform.

Sommige van deze publicaties kunnen in gedrukte vorm worden besteld. Om te weten of zij kunnen worden besteld en om een bestelling te plaatsen, gelieve een e-mail te sturen naar info@platformbxl.brussels :

seminarie aktes 

seminarie 1 : de praktijk van het beroepsgeheim, tussen theorie en kliniek.

In het kader van de eerste sessie van haar Seminariecyclus in Geestelijke Gezondheid, heeft het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid Claire Rommelaere, jurist en onderzoeker in bio-ethiek, uitgenodigd om te spreken over het onderwerp: 'de praktijk van het beroepsgeheim: tussen theorie en kliniek'.

 

Publicatiejaar: 2024

Projet de recherche : perception de la Santé mentale de la population subsaharienne en Belgique

La Plateforme Bruxelloise pour la Santé Mentale participe à une chaire de recherche internationale, impliquant le Canada et la France, sur la perception de la santé mentale des communautés issues de l'Afrique subsaharienne. 

 

Année de parution : 2024

Activiteiten rapport 2022 

Dit rapport vat de activiteiten van het afgelopen jaar samen en gaat verder dan de wettelijke taken van overleg. Het Platform staat voor nieuwe uitdagingen, zoals bewustmaking en opleiding op het gebied van geestelijke gezondheid voor eerstelijnsactoren, mantelzorgers van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, jongeren en migrerende bevolkingen. Deze acties worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met professionals in het Brusselse netwerk, evenals vrijwilligers die gedreven worden door de wens om vooruitgang te boeken in de reflecties.

Jaar van publicatie : 2023

Approche de la perception de la santé mentale des Bruxellois issus de l'immigration maghrébine. 

Etude qualitative réalisée sur la base d'entretiens individuels et de focus-groups en 2021-2022 auprès de la population bruxelloise issue de l'immigration maghrébine. 

Année de publication : 2023

Overzicht van Mobiele Teams

Een nieuw overzicht van de teams die mobiele psychiatrische zorg aanbieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze diensten zijn hoofdzakelijk bestemd voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Sommige diensten zijn beschikbaar voor jongeren vanaf 16 jaar.

Jaar van uitgave : 2022

BETER BEGRIP VAN GEESTELIJKE GEZONDHEID: INFORMATIE VERKRIJGEN, HANDELEN EN HULP VINDEN IN HET BRUSSELSE GEWEST

Wist je dat 27% van de Europeanen tussen 18 en 65 jaar oud een geestelijke gezondheidsstoornis heeft of heeft gehad?

Mensen met geestelijke gezondheidsproblemen worden geconfronteerd met vooroordelen. Schaamte en vooroordelen ontmoedigen deze mensen om hulp te vragen, hun behandeling te starten en voort te zetten.

Met als doel burgers te informeren en het taboe te doorbreken, heeft het Platform deze geïllustreerde en gemakkelijk te begrijpen brochure gemaakt over verschillende onderwerpen. Elk onderwerp is ook beschikbaar in de vorm van een roll-upbanner die gratis te huur is bij het Platform (zie formulier).

Publicatiejaar: 2023
 

Opgelet, deze brochure is momenteel alleen beschikbaar in het Frans; de Nederlandstalige versie is in ontwikkeling.

Rapport d'activités 2021. 

Année de parution : 2022

Inclusieve huisvesting in Brussel: vechten om plaatsen

Deze nota, gericht aan de Brusselse parlementsleden in 2021, verdedigt de eisen voor de ontwikkeling van Solidaire Inclusieve Woningen (SIW) in het Brussels Gewest.

De nota is geschreven door het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid en vzw Huisvesting en Participatie en legt uit hoe en waarom Solidaire Inclusieve Woningen (SIW) effectief inspeelt op een gebrek aan huisvestingsdiversiteit voor mensen die vaak persoonlijke ondersteuning nodig hebben.

De nota nodigt parlementariërs en projectontwikkelaars uit om in actie te komen om meer huisvesting te creëren.

 

Jaar van uitgave: 2021

De toegankelijkheid tot de geestelijke gezondheidszorg vanuit de Brusselse OCMW’s: een stand van zaken

Rapport geschreven door de dienst Armoede-geestelijke gezondheid van ons Platform, op basis van een kwalitatief onderzoek dat in 2018 werd uitgevoerd in de Brusselse Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's).

Jaar van uitgave : 2019

Inschatting van de behoefte aan mobiele crisisteams (2a) en mobiele assertieve teams (2b) en hun verdeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Jaar van uitgave : 2019

De brochure over de Initiatieven voor Beschut Wonen (IBW) in Brussel.

De initiatieven Beschut Wonen bieden een verblijf, zo lang als nodig, aan psychisch kwetsbare volwassenen die moeilijkheden ondervinden om volledig zelfstandig te leven.

Jaar van uitgave : 2018

De brochure over de vertrouwenspersoon 

Jaar van uitgave : 2018

Memorandum van de Waalse overlegplatforms voor geestelijke gezondheidszorg.

Perspectieven en aanbevelingen.

Jaar van uitgave : 2016

Geestelijke gezondheid: samenwerking tussen huisartsen en gezondheidswerkers in de sector

om de integratie van de zorg in het Brussels Gewest te versterken.

Jaar van uitgave : 2015

Actieonderzoek "dakloosheid en geestelijke gezondheid"

In juni 2012 werd ons Platform door de leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake bijstand aan personen, de ministers Evelyne Huytebroeck en Brigitte Grouwels, gevraagd om onderzoek te doen naar de verbanden tussen dakloosheid en geestelijke gezondheid, in samenwerking met de betrokken actoren.

Jaar van uitgave : 2014