Groep Interface

"De dag dat mensen die niet gewend zijn te spreken, worden gehoord door mensen die niet gewend zijn te luisteren, kunnen er grootse dingen gebeuren." Advocacy France

Wij willen dat patiënten, ex-patiënten of familieleden in de geestelijke gezondheidszorg elkaar ontmoeten.
Daartoe hebben wij de werkgroep "Interface" in het leven geroepen.

Deze groep heeft twee soorten deelnemers:

 • Patiënten
  De patiënten, die gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg en van sociale voorzieningen, zijn regelmatig aanwezig op de door het Platform voorgestelde activiteiten (21 juli, 20 km van Brussel, picknick, Groene wandeling, Sinterklaas, minivoetbaltoernooi, Werelddag geestelijke gezondheid, conferenties, studiedagen, enz.),
 • (Voormalige) gebruikers en naasten die hun lotgenoten wensen te vertegenwoordigen
  Het gaat om personen die individueel betrokken zijn als familielid of als gebruiker, maar ook om verenigingen van gebruikers en verenigingen van naasten zoals "En route", "le Funambule", "Incontri", "L'Autre' Lieu", "REV-Belgium", "Psytoyens", "Aidants-Proches", "Jeunes Aidants Proches", "Similes Bruxelles", "Similes Grimbergen", "UilenSpiegel", e.a.

DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN VAN DE GROEP:

 • Het publiek sensibiliseren voor geestelijke gezondheid tijdens evenementen zoals de 20 km van Brussel en het Feest in het Park op 21 juli (de Belgische feestdag).
 • Gedurende het hele jaar regelmatig feestelijke, sportieve en recreatieve evenementen organiseren.
 • De gebruikers en hun naasten vertegenwoordigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Verenigingen ondersteunen.
 • Aanbevelingen doen, advies geven over geestelijke gezondheid.
  Bijvoorbeeld: helpen bij de ontwikkeling van instrumenten zoals de netwerkkaart
 • Communicatie-instrumenten ontwikkelen:
 • - de krant Schieve Niouz
  - de Facebook-pagina Brussellovessantementale

  - een telefoonlijn voor wederzijdse hulp en ondersteuning
 • Ontwikkeling van een psycho-educatieve opleidingen voor familieleden (Profamille).

Met de Interfacegroep wil het Platform ook de participatie van gebruikers en naasten in hun dagelijks leven en op cultureel en sociaal vlak bevorderen.

Gebruikers
De Interface-bijeenkomsten bestaan uit twee delen: een deel gewijd aan de vertegenwoordiging van Brusselse gebruikers en naasten, een ander deel gewijd aan projecten die werden of worden ontwikkeld.
Naasten
De Interface-bijeenkomsten bestaan uit twee delen: een deel gewijd aan de vertegenwoordiging van Brusselse gebruikers en naasten, een ander deel gewijd aan projecten die werden of worden ontwikkeld.
Vertegenwoordiging
Het Platform heeft zijn raad van bestuur op 1 juli 2020 vernieuwd voor een periode van drie jaar. Zo werden er twee effectieve zetels voorbehouden voor vertegenwoordigers van gebruikers en twee effectieve zetels voor vertegenwoordigers van naasten.
Participatie
Gebruikers en naasten nemen actief deel aan de verschillende projecten en evenementen die het Platform het hele jaar door organiseert.