Naasten

De Interface-bijeenkomsten bestaan uit twee delen:

  • een deel gewijd aan de vertegenwoordiging van Brusselse gebruikers en naasten,
  • een ander deel gewijd aan projecten die werden of worden ontwikkeld.

Om de behoeften van eenieder in kaart te brengen en te identificeren, hebben de vertegenwoordigers van gebruikers en naasten verzocht om afzonderlijk te kunnen samenkomen.
Sinds juni 2020 worden de ontmoetingen afgestemd op de vraag.

Binnen de groep van Naasten neemt de kwestie van de referentiepersoon voor families een be­langrijke plaats in bij het reflectieproces van de groep.

We wijzen ook op het partnerschap dat momenteel wordt uitgebouwd met de vzw Aidants-Proches voor het aspect van de erkenning van de mantelzorg en de tijd die dagelijks in deze rol wordt besteed.