Gebruikers

De Interface-bijeenkomsten bestaan uit twee delen:

  • een deel gewijd aan de vertegenwoordiging van Brusselse gebruikers en naasten,
  • een ander deel gewijd aan projecten die werden of worden ontwikkeld.

Om de behoeften van eenieder in kaart te brengen en te identificeren, hebben de vertegenwoordigers van gebruikers en naasten verzocht om afzonderlijk te kunnen samenkomen.

Sinds juni 2020 worden de ontmoetingen afgestemd op de vraag.

Een van de vraagstukken waar de Gebruikersgroep zich mee bezighoudt, is het vinden van manieren om een zo groot mogelijk aantal Brusselse gebruikers te bereiken.