Gegevensverzameling

Het Platform wordt vanaf 2011 het sub-focal point in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zet zijn opdrachten voort voor Sciensano (voormalig Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, ISP/WIV), het Belgisch focal point voor Europa (via het EMCDDA).

Doelstellingen en activiteiten :
Dit zijn de 4 voornaamste pijlers voor het verzamelen en analyseren van epidemiologische gegevens over verslaving:

  • de samenwerking met Sciensano, het Belgische focal point van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA),
  • de ontwikkeling van instrumenten en methodieken voor een doeltreffende gegevensverzameling
  • statistische analyse van de verzamelde gegevens,
  • het communiceren van de gemaakte analyses en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen naar de hele Brusselse sector "verslavingen”