PVT - Psychiatrische Verzorgingstehuizen

Deze werkgroep werd in 2019 opgericht op initiatief van de psychiaters die verantwoordelijk zijn voor de 4 Brusselse PVT's, om de missie, de erkenningsnormen en de financiering van de PVT's te actualiseren. 

De toegelaten doelgroep is sinds 1990 sterk geëvolueerd: minder gestabiliseerde patiënten, ouder maar ook jonger, soms met een dubbele diagnose, soms geïnterneerd, soms met een grote behoefte aan somatische zorg, … die het PVT soms verlaten voor een andere structuur, enz.

Het huidige kader - Koninklijk Besluit van 1990 betreffende de organisatie en de normen van de PVT's - maakt het niet mogelijk adequaat te reageren op de specifieke revalidatie- en somatische behoeften van het publiek in deze voorzieningen.

De bedoeling is realistische criteria vast te stellen om zowel de profielen als de specifieke behoeften van de patiënten te identificeren en de nodige middelen te bepalen om daaraan te voldoen. Daartoe ontwikkelen de leden een efficiënt monitoringinstrument om de gegevensverzameling te verbeteren.  

Al deze perspectieven zouden binnenkort via een proefproject moeten worden gerealiseerd. 

Als je meer over deze groep wilt weten, kan je je aanmelden.