CAIDD – Intersectoraal Begeleidingscomité Dubbele Diagnose

De groep van het Intersectoraal Begeleidingscomité Dubbele Diagnose (CAIDD) bevordert de reflectie en coördineert de ontwikkeling van voorstellen over de zorgproblematiek van een doelgroep met een dubbele diagnose binnen een dynamiek van netwerking en intersectoraliteit.    

De Mobiele Interventiecel (MIC) Maya heeft het coördinatiemandaat, ondersteund door het OPGG. Het CAIDD is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de sector geestelijke gezondheidszorg (initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, enz.), de gehandicaptensector (Anamh, Susa, ondersteunende diensten, huisvestingsdiensten, enz.) en de administratie (Service Phare). 

 

Doelstellingen en activiteiten van de groep :

  • Nadenken over de problemen inzake de opvang van patiënten met een dubbele diagnose.
  • Fungeren als ruimte voor gedeelde kennis, uitwisseling van informatie en het opmaken van een inventaris van goede praktijken op het vlak van dubbele diagnose.
  • Uitgroeien tot adviesorgaan voor alle projecten die te maken hebben met een dubbele diagnose in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Een specifiek ziekenhuisaanbod ontwikkelen voor de doelgroep.
  • Sensibilisering rond dubbele diagnose in de verschillende sectoren om een goede continuïteit van de zorg te bevorderen.

Als je meer over deze groep wilt weten, kan je je aanmelden.