Gedwongen Opname

De werkgroep gedwongen opname buigt zich over de moeilijkheden die zich voordoen in de concrete samenwerking tussen de partnerdiensten inzake gedwongen opname: de spoeddiensten en de erkende psychiatrische ziekenhuizen of diensten in het kader van de wet van 26 juni 1990, de Brusselse parketmagistraten belast met deze materies en een vertegenwoordiging van de politiezones in het Brussels Gewest.

 

Doelstellingen en activiteiten van de groep : 

  • Een denkproces ondersteunen tussen de sectoren over de toepassing van de wet van 26 juni 1990, op het raakvlak van geestelijke gezondheid en justitie.
     
  • De toepassing van goede praktijken voortzetten in de verschillende fasen van de procedure voor gedwongen opname, om de kwaliteit van de opvang en het multidisciplinair klinisch werk te bevorderen, zowel tijdens de uitoefening van expertises op verzoek van het parket als op andere momenten waarop de maatregel wordt toegepast.
     
  • De Brusselse werkgroep en de regionale specifieke kenmerken vertegenwoordigen in de uitwisselingen en het overleg rond de verschillende toepassingsbepalingen van de wet van 26 juni 1990.

 

Als je meer over deze groep wilt weten, kan je je aanmelden.