Strategisch Comité Zorgtraject Geïnterneerden (COSTRA-ZTG)

Sinds het begin van de jaren 2000 promoot en financiert de FOD Volksgezondheid specifieke zorgvoorzieningen voor geïnterneerde patiënten. Deze maatregelen nemen de vorm aan van een specifiek zorgtraject voor geïnterneerden, dat binnen elk Hof van Beroep wordt georganiseerd.

De ontwikkeling en uitrol van zorgtrajecten voor geïnterneerden heeft als doel iedere geïnterneerde aangepaste zorg aan te bieden om : 

 • de vrijlating uit beveiligde instellingen te bevorderen en projecten voor sociale re-integratie op te zetten
   
 • een medisch-psychologisch-sociale aanpak te ontwikkelen die is aangepast aan de noden van geïnterneerde personen
   
 • een antwoord te bieden voor zeer uiteenlopende profielen, klinische situaties of projecten voor sociale re-integratie, die telkens worden gepersonaliseerd, en een breed aanbod aan therapeutische behandelingen
   
 • aan netwerkvorming te doen met de betrokkenen van de zorgnetwerken voor geestelijke gezondheid, de actoren van de justitiële netwerken en justitiehuizen.
   

Binnen deze zorgtrajecten beoogt men de samenwerking tussen justitiële en zorgpartners te bevorderen. Deze zorgvoorzieningen sluiten aan bij de zorgnetwerken die tot stand worden gebracht in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg.

Het Platform neemt deel aan de vergaderingen van het COSTRA-ZTG, geeft informatie door en bewerkstelligt de samenwerking tussen de instellingen in Brussel.