Intervisies op het gebied van geestelijke gezondheid, justitie en verslaving

Na het succes van de studievoormiddag over de mogelijke raakvlakken tussen de gebieden geestelijke gezondheid, verslaving en justitie, getiteld "Verslaving, geestelijke gezondheid, justitie, van justitiële voorwaarden tot zorgvoorwaarden", werd een werkgroep "Intervisie geestelijke gezondheid, justitie en verslaving" opgericht om tegemoet te komen aan de vraag van veldwerkers uit de drie betrokken sectoren.

Doelstellingen en activiteiten van de groep :

  • Bevordering van het inzicht in elkaars werklogica zodat dit beter op mekaar afgestemd kan worden ten behoeve van de re-integratie van de gebruikers van de verschillende diensten,
  • Identificeren van goede praktijken van professionals en impasses in de zorg
  • Opstellen van aanbevelingen voor de bevoegde overheden en professionals

Eerstvolgende vergaderingen: 

  • vrijdag 29 oktober 2021, van 12.30 tot 14.00 uur
  • vrijdag 03 december 2021, van 12.30 tot 14.00 uur
  • vrijdag 28 januari 2022, van 12.30 tot 14.00 uur
  • vrijdag 01 april 2022, van 12.30 tot 14.00 uur
  • vrijdag 06 mei 2022, van 12.30 tot 14.00 uur
  • vrijdag 10 juni 2022, van 12.30 tot 14.00 uur

 

Alle vergaderingen vinden plaats in de lokalen van het platform (Verenigingstraat 15, 1000 Brussel). Gelieve uw deelname te bevestigen aan Barbara Pauchet, via het e-mailadres b.p@pfcsm-opgg.be.