BRU4HOME, BIEDT REEDS DRIE JAAR HUISVESTING MET BEGELEIDING AAN DE MEEST KWETSBARE GROEPEN

“Huren op de privémarkt is onbetaalbaar geworden, goedkope huurwoningen zijn onvindbaar ...” Een tiental organisaties die hulp bieden aan kwetsbare mensen luiden de alarmbel. Vanuit de vaststelling dat hun kansarme zorgvragers geen huisvesting vinden, besloten deze verenigingen aan de zijde van het Brussels Platform Geestelijke Gezondheid aan te kloppen bij Bru4Home (www.bru4home.be).

Bru4Home is de eerste Brusselse sectoroverschrijdende vzw die sociale woningen ‘spot’ voor kwetsbare personen met vaak een zware mentale rugzak. De 18 vzw’s die lid zijn Bru4Home bieden hulp aan mensen die klaar zijn om een instelling voor geestelijke gezondheid, jeugdzorg, verslavingszorg of een voorziening voor mensen met een beperking, justitiabelen of dak- en thuislozen, te verlaten.

“Hoe veel mensen zijn er niet die van de ene instelling naar de andere verhuizen, of van de straat naar een opvangtehuis of een noodopvang? Een eigen stek hebben biedt deze mensen een perspectief. Het is een kans om uit de thuisloosheid te geraken en de problemen die hen soms jarenlang in de greep hielden van zich af te schudden.

Op dit ogenblik huren 53 personen een woning via Bru4Home. De vzw gaat verder dan louter een woning zoeken. Naast huisvesting bieden de partnervzw’s ook een degelijke begeleiding van hun begunstigden-huurders. Ze vullen elkaar aan met hun specifieke expertise in enerzijds geestelijke gezondheid en anderzijds woonbegeleiding. Daarnaast is Bru4Home ook een netwerk voor de uitwisseling van good practices en het zoeken naar oplossingen bij complexe situaties. De slaagkans voor het behoud van de woning bedraagt momenteel 96%.

In september 2022 had Vélo Solidaire goed nieuws voor 15 kwetsbare personen die worden ondersteund door de vzw Bru4Home. Ze mochten hun beloofde fiets in ontvangst nemen! Met een eigen vervoersmiddel zetten ze een belangrijke stap richting zelfstandig leven.

Meer informatie over Vélo Solidaire : Vélo Solidaire ou des vélos accessibles pour tous ! - CBCS