Het werk hervatten

Wie de draad weer wil oppikken en het werk wil hervatten, beschikt over verschillende mogelijkheden:

- de oude job heropnemen,
- een nieuwe job aanvatten, al dan niet bij dezelfde werkgever.

 

U kunt uw job deeltijds uitoefenen (1/3 of halftijds) of voltijds aan de slag gaan, naargelang wat uw gezondheidstoestand toelaat en mits toestemming van de adviserende arts verbonden aan uw ziekenfonds.

De adviserende arts van uw ziekenfonds kan ermee instemmen dat u uw werk hervat, voor zover die job verzoenbaar is met uw aandoening.

OPGELET
Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan het hervatten van het werk, in functie van uw statuut: werknemer of werkloze of zelfstandige.

 

Op welke websites kan ik terecht voor info over mijn professionele re-integratie?

  • Service Phare
  • Voor specifieke begeleiding kunt u terecht bij Actiris
  • Het project IPS (Individual Placement and Support) van het RIZIV is een pilootproject rond de aangepaste re-integratie van werknemers die om geestelijke gezondheidsredenen arbeidsongeschikt zijn.
  • Voor inlichtingen kunt u ook terecht bij uw ziekenfonds (verschillende fondsen beschikken over een sociale dienst).

Meer informatie over tal van andere initiatieven verschijnt binnenkort op deze pagina.
Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen voor bijkomende inlichtingen.