Colloquium | "Voorbij de (mooie) woorden" Welke plaats geven we aan ervaringskennis?

"Ervaringskennis is de hele kennis die mensen opdoen wanneer ze periodes van armoede of bestaansonzekerheid doormaken. Door het gebruik van sociale diensten en het ervaren van crisissituaties ontwikkelen ze analyses die cruciaal kunnen zijn in het informeren van beleid, praktijken en beslissingen. Ervaringskennis brengt de realiteit en de concrete behoeften van individuen naar voren".

Social sector: het belang van ervaring boven kennis

Het putten uit de ervaringen van mensen die te maken hebben met sociale en gezondheidskwesties wordt steeds gebruikelijker en er is steeds meer vraag naar, niet in de laatste plaats van subsidiërende overheden. Dit is te zien in het academische veld met de opkomst van collaboratief onderzoek, in de beroepspraktijk door de professionalisering van deze kennis door ervaringsdeskundigen of lotgenoten, in de politiek met overlegcommissies of in de (zelf)organisatie van burgergroepen.

Hoe kan deze kennis beter gewaardeerd en gebruikt worden?

Ondanks de onmiskenbare waarde kan ervaringskennis onderschat, ondergewaardeerd en zelfs uitgebuit worden. Aan de andere kant wordt het soms gezien als de enige optie voor sociale interventie van hoge kwaliteit. Tijdens de conferentie op 3 oktober zullen we samen bekijken hoe we deze kennis kunnen erkennen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ze op de juiste manier wordt geïntegreerd in onze praktijken en beslissingen.

WE SPREKEN AF OP DONDERDAG 3 OKTOBER 2024
VAN 9U TOT 17U
AREA 42 - SCHAERBEEK

Op het programma 

We bekijken de ins en outs van het ontstaan van deze ervaringskennis op vier gebieden:

  • In onderzoek (link met status van medeonderzoeker)
  • In sociaal werk (link met status van expert van de ervaringsdeskundige / lotgenoot)
  • Aan de kant van de burgers (link met vrijwilligerswerk, enz.)
  • In de politiek (link met overlegcommissies, etc.)

Hoe wordt ervaringskennis in deze sectoren besproken en geïmplementeerd? Wat is de toegevoegde waarde van het combineren van verschillende soorten kennis? Met dit in gedachten zal onze discussie- en reflectiedag gestructureerd worden rond een aantal thema's:

AS 1 - DEFINITIE EN REIKWIJDTE VAN ERVARINGSKENNIS

Wat bedoelen we met ervaringskennis? Welke toegevoegde waarde heeft het op het gebied van sociale en gezondheidszorg? Hoe kan het academische, institutionele of professionele kennis aanvullen en verrijken?

GEBIED 2 - MANIFESTATIES EN UITINGEN VAN ERVARINGSKENNIS

Hoe komen ze tot uiting in de praktijk en in onze interacties met gebruikers? Wat zijn de verschillende manieren waarop deze kennis wordt overgedragen en gedeeld?

AS 3 - POSITIEVE EN NEGATIEVE EFFECTEN VAN ERVARINGSKENNIS

Wat zijn de voordelen van het integreren van ervaringskennis in onze acties en ons beleid? Wat zijn de mogelijke risico's en beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden?

AS 4 - HEFBOMEN EN BELEMMERINGEN VOOR DE VALORISATIE VAN ERVARINGSKENNIS

Welke factoren helpen of belemmeren de erkenning en het gebruik van ervaringskennis? Hoe kunnen we de obstakels overwinnen en de bestaande hefbomen versterken?

GEBIED 5 - TOEKOMSTPERSPECTIEVEN EN ACTIELIJNEN

Hoe kunnen we ervaringskennis in de toekomst beter integreren in onze praktijken en ons beleid? Welke praktische stappen kunnen we collectief nemen om het beste uit deze kennis te halen?

 

Oproep voor bijdragen

We lanceren een oproep voor bijdragen aan iedereen die expertise, ervaring, inzicht of middelen heeft om te delen over dit onderwerp. Er zijn verschillende manieren om bij te dragen:

  • Mondelinge presentatie [30 tot 45 minuten / (semi-)plenair / 60 tot 300 personen] Om onderzoek of een studie te presenteren of het onderwerp te introduceren.
  • Organisatie van een rondetafel [1u15 / (semi-)plenair / 60 tot 300 personen] Twee tot vier sprekers, geselecteerd door de inzender, worden uitgenodigd om gedurende 45 minuten te antwoorden op een vraag. Het publiek kan ook gedurende 30 minuten deelnemen aan de discussie. De inzender is verantwoordelijk voor het modereren/faciliteren van de rondetafel.
  • Organisatie van een workshop [1u30 / 15 tot 20 personen] Betrek deelnemers gedurende de dag door een facilitatiemethode voor te stellen die gericht is op een specifiek aspect van het thema. Bijvoorbeeld: het opstellen van een gids met best practices, het uitdagen van een project, het organiseren van een ethisch debat, het uitzenden van een podcast of video met debat, etc.
  • Artistieke werken [tentoongesteld in de conferentieruimten] Fotoverslagen, podcasts, video's, enz.
  • Presentatie van posters [tentoonstellingen in de verschillende gebieden + 10 tot 15 minuten presentatie] Een project, een structuur, onderzoek, enz.
  • Alle andere innovatieve en originele ideeën zijn welkom. We moedigen voorstellen aan die een frisse kijk op het thema geven.

Hoe kan ik bijdragen?

Om deel te nemen, dien je een voorstel in met een titel, een beschrijving van de bijdrage (max. 300 woorden), de omvang en focus van de bijdrage, de gekozen presentatievorm en de namen en contactgegevens van de medewerkers.

Voorstellen moeten uiterlijk 28 juni 2024 worden ingediend met behulp van het volgende formulier.

Informatie

Lolita Sandron / sandron@le-forum.org / 0492 57 00 05

"Voorbij de retoriek" is een evenement georganiseerd door het Forum - Bruxelles contre les inégalités, de Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique en de Smes, met de steun van Cocof, GGC en de Fédération Wallonie-Bruxelles.