Een nieuwe onthaalruimte opent zijn deuren

Op 18 april 2023 wordt op de site van de ULB - Université libre de Bruxelles een nieuwe onthaalruimte voor jonge volwassen mantelzorgers ingehuldigd. Dit initiatief wordt ondersteund en mede gerealiseerd door de vzw Jeunes & Aidants Proches - Young Carers in samenwerking met het Centre d'Action Laïque.

Een informatiesessie over dit onderwerp wordt georganiseerd op 15 maart 2023 om 18 uur in het auditorium van Somville (site ULB).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vereniging Young & Close Caregivers: info@jeunesaidantsproches.be en 0491/90.50.48.