Onderzoek : Behoeftes en uitdagingen van naasten in de geestelijke gezondheidszorg

Het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid voert een online enquête uit met als doel de ervaringen, uitdagingen en behoeften van mensen die zorg dragen voor hun naasten met psychische problemen te verkennen.

Door deel te nemen aan deze enquête draagt u bij aan het geven van een stem aan degenen die zorgen voor hun naasten.

Uw antwoorden zullen ons helpen de behoeften en zorgen van mantelzorgers beter te begrijpen, en dit zal ons in staat stellen om een pleidooi te formuleren gericht op beleidsmakers om effectievere ondersteuningsbronnen en -programma's te ontwikkelen voor deze kwetsbare groep.

Wij danken u hartelijk voor het nemen van de tijd om deze enquête in te vullen en uw ervaringen te delen.

Afbeelding

De antwoorden zijn anoniem en het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.

 

Criteria 

  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U heeft een naaste met een psychische kwetsbaarheid

link naar de vragenlijst

https://www.survio.com/survey/d/I9A/enquete-plateforme