Bru-Stars

Brussels netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren

MISSIES EN VISIE VAN HET NETWERK VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Waarden

Het netwerk bevordert een aanpak gericht op de jongere en zijn gezin (of wettelijke vertegenwoordigers), in nauwe samenwerking met hen en bij voorkeur in hun leefomgeving. Het is voor iedereen toegankelijk, met name voor de meest kwetsbaren, zonder discriminatie op grond van taal of sociaaleconomische status, en dit vanuit een menselijke en individuele aanpak op maat. Het luisteren naar de jongere en zijn naasten gebeurt in een echt zorgpartnerschap: informatie, overleg, samenwerking, deelname en reflectie in zorgbeslissingen. Het Brussels netwerk voor kinderen en jongeren wil zo dicht mogelijk bij de natuurlijke omgeving van de jongeren werken om zo goed mogelijk hun verzoeken en/of hun behoeften te begrijpen en dit in een continuïteit tussen de betrokken diensten.

Het netwerk heeft als doelstelling alle actoren die bij de zorg voor kinderen en jongeren betrokken zijn te sensibiliseren en om de geestelijke gezondheid in de ogen van de samenleving als geheel te destigmatiseren. Het wordt fundamenteel gevoed door waarden van openheid en verdraagzaamheid. Dit netwerk zal inclusief werken. Het blijft een uitdaging om het netwerk voor iedereen toegankelijk te maken, maar het netwerk zal dit proberen waar te maken. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het essentieel om met multiculturele elementen rekening te houden. Zo zal het netwerk ook met talrijke interculturele bemiddelaars werken.

Tenslotte zal het Brussels netwerk nauw samenwerken met de diensten voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (ziekenhuizen, intermediaire en ambulante voorzieningen) en met de twee in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest ontwikkelde hervormingsprojecten voor volwassen waarmee vele partners reeds samenwerkingsovereenkomsten hebben. Het netwerk stelt een globale, geïntegreerde, inclusieve en algemene ondersteuning voor. Er bestaan reeds operationele samenwerkingsvormen en sectoroverschrijdende samenwerkingsprotocollen met andere netwerkpartners zullen opgesteld worden (scholen, PMS/CLB, OCMW, CBJ, SPJ, huisartsen, enz.). Verenigingen voor ouders en gebruikers zullen een plaats krijgen. 

Men dient ervoor te zorgen men de zorg in netwerkverband verleent: het netwerk past zich aan in functie van de behoeften van de patiënt en niet omgekeerd.

 

Visies en missies

De belangrijkste missie van het netwerk is het verbeteren van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Het zal zich daarvoor baseren op:

 • de uitwisseling van ervaringen met respect voor ieders plaats en d.m.v. bijeenkomsten rond klinische situaties;
 • preventie en vroegdetectie om zo veel mogelijk complexe en chronische psychiatrische trajecten te voorkomen;
 • een gedeelde klinische verantwoordelijkheid ten aanzien van de doelgroep (0-18 jaar) maar ook aangaande de verschillende zorgniveaus: aanmeldingen, diagnose, urgenties, crisissen, zorg en opvolging, enz.;
 • een effectieve samenwerking met de diensten voor volwassenen bij de overgang naar de volwassen leeftijd;
 • de deelname van verenigingen van gebruikers en naasten (empowerment)
 • het zo duidelijk mogelijk geven van informatie aan kinderen, jongeren en hun familie, gedurende het hele zorgtraject (inclusief doorverwijsmogelijkheden);
 • rekening houden met de ombudsfunctie en de rechten van de patiënt;
 • de intersectorale samenwerking met alle actoren uit de verschillende sectoren betrokken in de hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun familie;
 • Inventariseren van de beschikbare hulpverleningsmogelijkheden voor het doelpubliek van 0-18 jaar, met specifieke aandacht voor de beschikbare hulpverlening voor jongeren van 16-23 jaar.

 

Het netwerk zal volgens een model werken dat in 5 geïntegreerde stappen werkt: 

 • onthaal van vragen/aanmeldingen;
 • beheer en opvang van psychiatrische urgenties;
 • beheer en opvang van crisissen;
 • de zorgen of de “cure”;
 • de “care”.

 

Het netwerk Bru-Stars ontwikkelt momenteel volgende programma’s en aanbod:

 • Crisiszorg - "CRISIS"
 • Langdurige zorg - "CARE"
 • Intersectoraal overleg en expertise-opbouw - "CROSSLINK"
 • Zorgaanbod dubbeldiagnose

 

Nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met de Bru-Stars coördinatie:

Kathleen Coppens
k.coppens@bru-stars.be
Gsm: 0474/42.60.77
Tel: 02/319.52.47

Adres: Leopold II laan 184D, 1080 Brussel