F2 - Mobiele teams

De tweede functie: ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen (beter bekend als mobiele teams).

Deze werkgroep is voortgekomen uit de werkgroep Mobiele Psychiatrische Zorg van het Platform.

De werkgroep Mobiele Psychiatrische Zorg bracht vooral veldwerkers samen, actief in de verschillende Brusselse mobiele voorzieningen. Hun werkzaamheden waren gericht op samenwerking, klinische intervisies en het formuleren van aanbevelingen.

Door de ontwikkeling van de hervorming en de oprichting van de regionale F2-werkgroep evolueerde het deelnemende publiek: de aanwezige verantwoordelijken van de verschillende diensten hielden zich hoofdzakelijk bezig met aspecten aangaande de onderhandeling over middelen voor de regionale dekking.

Perspectief: het opnieuw lanceren van een intervisieruimte gewijd aan de veldwerkers.
De F2-werkgroep zou daarom rond twee dynamieken kunnen werken: de ene meer gerelateerd aan structurele aspecten en de andere aan de concrete samenwerking van veldwerkers.

Doelstellingen en activiteiten van de groep:  

  • Vertegenwoordigers samenbrengen van alle initiatieven die mobiele psychiatrische zorg aanbieden aan patiënten die thuis of elders verblijven, of het nu gaat om Nederlandstalige, bicommunautaire of Franstalige, gesubsidieerde of niet-gesubsidieerde zorg.
  • de organisatie van de regionale dekking van mobiele teams, hun verbindingen en samenwerkingswijzen.
  • Een brochure ontwikkelen over mobiele psychiatrische zorg in Brussel. Deze brochure kan hierboven worden gedownload (rechtsboven op de foto).
  • Interventies via klinische vignetten
  • Externe actoren introduceren die van belang kunnen zijn voor het werk van de teams die de vergaderingen bijwonen.

Als je meer over deze groep wilt weten, kan je je aanmelden.