F3 - GGZ en sociale en professionele re-integratie

De derde functie: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie en professionele re-integratie. 

Doelstellingen en activiteiten van de groep:  

  • Verbetering van de leesbaarheid van het aanbod, in het bijzonder voor wat betreft het thema "werkgelegenheid en geestelijke gezondheid", door de identificatie van diensten voor socio-professionele integratie en de bestudering van de door de CMDC gehanteerde categorieën met betrekking tot socio-professionele integratie,
  • Het realiseren van mogelijkheid tot intervisie en bezoeken aan instellingen, voor professionals die met dit thema te maken hebben,
  • Uitwerking van een globale en beter gearticuleerde visie (boomstructuur) van de verschillende specifieke ondersteuningstrajecten, rechten van de zorggebruikers, enz. om de leesbaarheid ervan te verbeteren.
  • Noodzaak om de verschillende actoren meer bewust te maken rond geestelijke gezondheidsvraagstukken
  • Organisatie van bijeenkomsten over het re-integratietraject met instellingen, zoals de socioprofessionele re-integratiedienst van het RIZIV.
     

Als je meer over deze groep wilt weten, kan je je aanmelden.