F4 - Opname

De vierde functie: intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk blijkt. 

Doelstellingen en activiteiten van de groep :

 • Project voor de ontwikkeling van een platform voor de centralisatie van informatie over beschikbare plaatsen in ziekenhuisdiensten

 • Mobilisatie van actoren: 
  • Vergroting van de bekendheid van het project voor hervorming van de geestelijke gezondheidszorg in ziekenhuizen 
  • Mobilisatie voor de F2-onderhandelingen 
  • Ondersteuning bij het opzetten van participatieve processen voor ziekenhuizen (participatieproject): PSC Sint Alexius, Epsylon 
 • Ontwikkeling (in uitvoering) van meer structurele samenwerking tussen ziekenhuispsychiatrie en huisartsgeneeskunde (wederzijdse overdracht van zorg, opleiding/intervisie, enz.)
 • Adviesprocedure: IBW Moeder-baby Epsylon – Conversie bedden UVZ Brugmann en Kliniek Sint-Jan 
 • Met kwaliteitscoördinatoren, (verkennende gesprekken bezig)
  • Onthaal in de diensten
  • Geïndividualiseerd Dienstenplan
 • Sensibilisering van zorggebruikers en professionals omtrent de ombudsfunctie.

Als je meer over deze groep wilt weten, kan je je aanmelden.