F5 - GGZ en huisvesting

De vijfde functie: specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is. 

Het hoofddoel van deze werkgroep is actoren uit de geestelijke gezondheidszorg en de huisvestingssector samen te brengen en zo een dialoog over sectoroverschrijdende aangelegenheden op gang te brengen. 

De oprichting van deze werkgroep is ook bedoeld om de communicatie en het overleg tussen de twee sectoren te verbeteren.

De werkgroep moet ons ook in staat stellen de aandacht te vestigen op goede praktijken en initiatieven op het gebied van huisvesting alsook aanbeveling te doen aan onze politici.
Het doel is ze vervolgens te verspreiden en te delen met elke instelling die daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Begin 2016 heeft de werkgroep een bijzondere wending genomen, ze werd meer operationeel en richtte zich meer op reflectie en ontmoetingen rond toegang tot huisvesting. 

Doelstellingen en activiteiten van de groep :  
 

 • Ontwikkeling van Bru4home (nieuwe intersectorale vzw voor huisvesting) 

 • Toepassing van de aanbevelingen uit het verslag Toegankelijkheid tot de ggz vanuit de brusselse OCMW's
 • Uitbreiding van het aantal plaatsen binnen PVT en IBW
 • Opstellen van beleidsaanbevelingen
 • Doorgeven van aanbevelingen via het Regionaal Netwerkcomité (RNC)

Verantwoordelijken :

 • Voorzitter van de werkgroep:
 • ​​Vertegenwoordigers van de werkgroep in het Regionaal Netwerkcomité (RNC):
  Leslie Danhaive (Valisana)
  Muriel Allart (SMES)
  Aline Strens (Diogènes)

 

Als je meer over deze groep wilt weten, kan je je aanmelden.