Opleiding Geestelijke Gezondheid - Cyclus voor huisartsen

De BHAK, de FBHAV, de RAT vzw, het Brussels Platform Geestelijke Gezondheid, de Faculteit geneeskunde (DMG) van de ULB en de Faculteit geneeskunde van de VUB slaan de handen in elkaar om een tweetalige participatieve vormingscyclus aan te bieden.

Het algemene doel? De zorg voor patiënten met een psychische aandoening in Brussel verbeteren met behulp van praktische en theoretische instrumenten. Daarnaast wordt er ook naar gestreef om lokale synergieën tot stand brengen tussen de verschillende actoren van de sector om een betere samenwerking tussen de beroepsbeoefenaars mogelijk te maken.

Deze opleidingscyclus is opgesplitst in 8 modules. Voor elke module bieden verschillende ervaren medisch-psychosociale sprekers theoretische ondersteuning en participatieve en dynamische workshops. Deze workshops laten de sprekers toe om kennis te maken met de aanwezige actoren die hen zullen bijstaan.

In de praktijk zullen de modules op dinsdagavond en zaterdagochtend face-to-face of online worden aangeboden tussen 1 oktober 2021 en 30 juni 2022.

Of het nu face-to-face of online is, we zullen technieken voor volwassenenonderwijs gebruiken waarbij we zoveel mogelijk uitgaan van de realiteit in het veld. De sessies zullen zo interactief mogelijk zijn, gebruikmakend van pedagogische instrumenten zoals rollenspellen, casustafels, analyse van video-opnames, intervisiemomenten, enz.

Coördinatie: Lou Richelle (MG, DMG-ULB) en Nathalie Vanbeylen (MG, BHAK)

MODULE 1: OVERZICHT VAN PSYCHISCHE STOORNISSEN

Deze module geeft een overzicht van de categorieën van symptomen die bij de verschillende psychische stoornissen worden aangetroffen, evenals van de verschillende pathologieën die daarmee verband houden. Er worden verschillende instrumenten gebruikt om ze te identificeren en op te nemen in de differentiële diagnose van de arts.

Deze module wordt geleid door Dr. Lawrence Cuvelier (MG), Dr. Charlotte Goemaere (MG, verontschuldigd), Dr. Daniel Souery (Psychiater), Dr. Geerke Steegen (Psychiater).

Coördinatie: Sylvie Cassiers (RAT vzw) en Ann Roex (Faculteit Geneeskunde-VUB)

MODULE 2: MEDICINAAL EN NIET-MEDICINAAL BEHEER VAN PSYCHISCHE STOORNISSEN

Deze module behandelt de verschillende klassen van medicatie die gewoonlijk in de psychiatrie worden gebruikt, evenals de verschillende mogelijkheden van niet-medicamenteuze behandeling (psychotherapeutisch, cognitief-gedragstherapeutisch, op de gemeenschap gebaseerd, enz.), de indicaties daarvoor en de aandachtspunten. Het doel is om de huisarts te helpen de meest geschikte zorg te kunnen verlenen.

Deze module wordt geleid door Dr. Pol Thomas (huisarts), Dr. Nicolas Mathijs (huisarts), Dr. Charles Kornreich (psychiater), Dr. Sabien Wyckaert (psychiater).

Coördinatie: Nathalie Vanbeylen (BHAK) en Sylvie Cassiers (RAT vzw)

MODULE 3: PSYCHOLOGISCHE CRISISSEN EN NOODSITUATIES 

Deze module behandelt psychologische crisissen en noodsituaties, en geeft richtlijnen voor een passende reactie. De huisarts zal instrumenten kunnen vinden voor het beheer van een patiënt die delirisch, agressief of gewelddadig is, zelfmoord riskeert, enz., met inbegrip van de specifieke kenmerken van dringende versus niet-urgente observatie, geconfronteerd met de realiteit van het terrein.

Christophe Barbut (MG), Tine Dusauchoit (MG), Gerald Deschietere (Psychiater), Dieter Zeeuws (Psychiater).

Coördinatie: Anne-Marie Offermans (DMG-ULB) en Nathalie Vanbeylen (BHAK)

MODULE 4: LANGDURIGE BEGELEIDING VAN EEN PSYCHIATRISCHE PATIËNT  

Deze module behandelt de moeilijkheden en hefbomen bij de langdurige begeleiding van een patiënt met een psychische aandoening, zoals de problematiek van de relatie zorgverlener-patiënt, therapeutische therapietrouw, de relatie patiënt-patiënt, multidisciplinair werk, zorgonderbrekingen, enz.

Jean-Marc Bouttefeux (MG), Nathalie Vanbeylen (MG), Denis Hers (Psychiater), Caroline Van Damme (Psychiater), evenals psychosociale sprekers en sprekers van patiënten-partners/peer-helpers.

Coördinatie: Lou Richelle (DMG-ULB) en Nathalie Vanbeylen (BHAK) 

MODULE 5: VERSLAVING

In deze module wordt de problematiek van de verslaving behandeld via de getuigenis van een peer-helper, de uitwisseling van klinische situaties en het delen van nuttige hulpmiddelen.

Deze module wordt geleid door Dr Caroline Colinet (MG), Dr Peter Van Breuseghem (MG), Dr Catherine Hanak (Psychiater), Dr Hendrik Kajosch (Psychiater). Met de deelname van Mario Pieters (familieleed in Diogènes). 

Coördinatie: Sylvie Cassiers (RAT vzw) en Lou Richelle (DMG-ULB)  

MODULE 6: GEESTELIJKE GEZONDHEID EN SUPERDIVERSITEIT

De module behandelt psychische stoornissen in relatie tot de specifieke kenmerken van individuen in termen van multiculturaliteit, migratieachtergrond, seksuele geaardheid, sociale determinanten van gezondheid, enz., waarbij gekeken wordt naar de hefbomen en aandachtspunten om deze multidimensionale situaties adequaat aan te pakken.

Philippe Woitchik (Psychiater), Seline van den Ameele (Psychiater), Louis Ferrant (Huisarts) evenals medisch-psychosociale sprekers van verenigingen die werken rond superdiversiteit in Brussel (Fabian Colle en Guilhem Lautrec voor Alias, Alain Ndanlu voor Solentra en Louisa Ben Addelhafidh voor Médecins du Monde).

Coördinatie: Anne-Marie Offermans (DMG-ULB) en Ann Roex (FM-VUB) 

MODULE 7: MULTIDISCIPLINAIR AANPAK EN HET NETWERK GEBRUIKEN

Deze module presenteert de richtlijnen voor een multidisciplinaire aanpak en het gebruik van het netwerk met behulp van rollenspelen. Verschillende buurtinstellingen die werkzaam zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg worden aan de huisartsen voorgesteld. Deze bijeenkomst is gebaseerd op klinische situaties, waarin de 7 sessies worden samengevat en het belang van multidisciplinair werk en de uitdagingen daarvan worden belicht.

De module wordt gefaciliteerd door diverse lokale actoren. De module zal gehouden worden in samenwerking met de coördinatoren van de afdelingen en vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van de geestelijke gezondheid.

Coördinatie: Nathalie Vanbeylen (BHAK) en Lou Richelle (DMG-ULB)

MODULE 8: HUISELIJK GEWELD: VROEFTIJDIGe OPSPORING

Aan de hand van getuigenissen, discussies en rollenspelen wordt in deze module een pro-actieve aanpak voorgesteld om de betrokkenen te steunen en wordt ook nagegaan welke maatregelen kunnen worden genomen, met name op het gebied van de doorverwijzing van deze gezinnen.

De module wordt geleid door Dr Nadine Kacenelenbogen (huisarts) en Anne-Marie Offermans (socioloog)

Coördinatie: Ann Roex (FM VUB) en Anne-Marie Offermans (DMG-ULB)

 

De praktische uitwerking van deze opleiding vindt u in de brochure hieronder.

Voor meer info, neem contact op met:

Dr Nathalie Vanbeylen – Nederlandstalige coordinator
nathalie@doktersjette.be

Dr Lou Richelle – Franstalige coordinator
Lou.Richelle@ulb.be


Inschrijvingen : Wecare4psy@gmail.com

Volgt u deze opleiding? Door in te loggen, vindt u het materiaal dat tijdens de sessies gebruikt wordt:
Powerpoint-bestanden, pdf en, voor sommige modules, de video-opnames van de sessies.

U zult hier ook een aantal praktische tools vinden die u kunnen helpen in uw praktijkvoering.

De inhoud wordt gaandeweg aangevuld en opgebouwd, kijk dus af en toe en u zal nieuwe dingen kunnen vinden.