Werkgroep OCMW

Deze WG is gestart in 2020 en volgt op de enquête en het rapport “De toegankelijkheid tot de geestelijke gezondheidszorg vanuit de Brusselse OCMW’s (mei 2019, Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid).

Dit rapport toont aan hoe belangrijk het is dat de samenwerking tussen de Brusselse Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) en de sector van de geestelijke gezondheidszorg wordt versterkt, aangezien de banden tussen de sector en de OCMW's bijzonder zwak zijn.

Alle Brusselse OCMW's, evenals vele eerstelijnsdiensten, maken melding van de moeilijkheden die zij dagelijks ondervinden om het hoofd te bieden aan de toename van geestelijke gezondheidsproblemen bij hun cliënten.

Bovendien moeten de OCMW's in moeilijke omstandigheden werken (toename van het aantal gebruikers, activering van de gebruikers, enz.). De inbreng van hun deskundigheid en hun visie op het terrein kan de samenhang van het sociaal en gezondheidsbeleid versterken.

Deze werkgroep komt één keer per jaar bijeen. 

 

DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN VAN DE GROEP : 

De hoofddoelstellingen zijn de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg op lokaal niveau te verbeteren en de communicatie tussen OCMW's en eerstelijnsdiensten op lokaal niveau te verbeteren. 

Daartoe moeten in eerste instantie volgende stappen ondernomen worden:

  • Het in kaart brengen van het zorgaanbod op lokaal niveau voor elk OCMW, in samenwerking met de betrokken sociale coördinaties. Enquête/reflectie over de noodzaak om het overzichtsdocument aan te passen
  • Creatie van een boomstructuur met referentiepunten voor geestelijke gezondheidsinterventies voor elk OCMW
  • Feedback over terugkerende problemen in verband met het aanbod van geestelijke gezondheidszorg in de gemeenten (verzadiging van de diensten, gebrek aan psychiaters, ...)
  • Opzetten van een opleidings- en sensibiliseringsplan inzake geestelijke gezondheid voor de OCMW's (inventaris van het bestaande aanbod, onderzoek naar de behoeften, aanpassing van het aanbod en organisatie van opleidingen op maat)