Opleiding of stage

Soms dringt een om- of bijscholing zich op in de zoektocht naar werk of een nieuwe activiteit.

Ook wie een uitkering krijgt van het ziekenfonds, kan zich inschrijven voor een opleiding, al is daarvoor de toestemming van een adviserend arts verbonden aan het ziekenfonds vereist.

De adviserende arts zal uw plannen met u bespreken en uw aanvraag evalueren in het licht van uw gezondheidstoestand.

Als uw plannen haalbaar zijn volgens de arts, zal hij of zij een aanvraag indienen bij de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).
Het RIZIV neemt een beslissing en deelt die mee aan de adviserende arts, die u daarvan op de hoogte brengt.

Als uw plannen volgens de adviserende arts verder moeten worden uitgewerkt of als u begeleiding nodig hebt om bij uw plannen stil te staan, kan de arts de hulp inschakelen van gespecialiseerde partners.

 

Een van de werkgroepen van het platform sleutelt inmiddels twee jaar aan een overzicht van deze diensten en legt nu de laatste hand aan deze inspanningen.
Meer informatie volgt online in de komende maanden.
Aarzel intussen zeker niet om
contact met ons op te nemen voor bijkomende informatie hieromtrent.

Voor meer informatie kunt u eveneens terecht op de website van het RIZIV.
Het RIZIV heeft een infofolder uitgebracht met specifieke informatie over socioprofessionele re-integratie.

 

 

Terug