Geestelijke gezondheidsproblemen doen zich voor op elke leeftijd. Er is echter weinig aangepaste zorg voor mensen boven de 65. De sector denkt al enkele jaren na over de gepaste hulp voor onze senioren.

Ouderen

Verschillende initiatieven in Brussel zijn specifiek gericht op senioren:

 • dagopvangcentra;
 • hulplijnen;
 • thuiszorgdiensten (PZT of mobiele teams);
 • verenigingen.

Sommige diensten zijn actief op het hele Brusselse grondgebied, terwijl andere zich concentreren op een specifieke gemeente of wijk.

De aangeboden diensten zijn sterk uiteenlopend. U vindt hieronder een greep uit het aanbod, opdat u de voor u meest geschikte dienst zou kunnen vinden.

 

ALZHEIMER Liga Vlaanderen vzw

Rubensstraat 104/4
2300 Turnhout
Tel.: 014 43 50 60 (administratie)

Luister- en infolijn 0800 15 225
E-mail: hulpvragen@alzheimerligavlaanderen.be of secretariaat@alzheimerliga.be
Website: https://www.alzheimerliga.be/

Alzheimer Liga richt zich tot personen die van dichtbij of van veraf in contact komen met de ziekte van Alzheimer of een verwante ziekte, en die extra steun kunnen gebruiken.
De vzw biedt haar gebruikers en hun naasten, alsook professionnals,
verschillende diensten aan.

Atoll

Dagopvang
3 adressen: Etterbeek, Vorst en Sint-Lambrechts-Woluwe
Website: https://www.atoll.be/home

Het centrum Atoll biedt:

 • Gezellige momenten van samenzijn bij een maaltijd;
 • Uiteenlopende workshops: koken, tuinieren enz.;
 • Themagesprekken;
 • Culturele en artistieke activiteiten;
 • Hulp bij de uitwerking van persoonlijke plannen;
 • Psychosociale begeleiding.

BRAS DESSUS - BRAS DESSOUS VZW

Hoogte Honderdplein 14
1190 Vorst
Tel.: 0486 76 62 89

E-mail: info@brasdessusbrasdessous.be
Website: www.brasdessusbrasdessous.be

De vzw Bras Dessus - Bras Dessous werd opgericht in 2015 en streeft naar een meer solidaire wereld waarin de samenleving senioren actief houdt door hen de middelen aan te reiken om hun steentje bij te dragen en zich te ontplooien.

De vzw is gevestigd in de gemeenten Vorst en Ukkel, en in de Anderlechtse Peterboswijk. Bras Dessus - Bras Dessous wil het isolement van senioren doorbreken en hen de kans bieden om hun plaats te vinden in de samenleving, aan de hand van een solidair buurtnetwerk.

BRUSANO

Verenigingstraat 15
1000 Brussel
Tel.: 02 880 29 80

E-mail: info@brusano.brussels
Website: https://brusano.brussels/nl/diensten/60plusser/

Brusano is actief in het Brussels Gewest en biedt ondersteuning aan huis bij 60-plussers met chronische aandoeningen die complexe verzorging vereisen.
Die ondersteuning moet de levenskwaliteit van kwetsbare personen ten goede komen en – in de mate van het mogelijke – vermijden dat ze naar een instelling moeten worden doorverwezen.

Klik hier voor meer info en om brochures te downloaden.

PZT CALIGO

Auguste Lambiottestraat 125
1030 Schaarbeek
Tel.: 0496 26 55 60
E-mail:
info@spadcaligo.be
Website: http://www.casmmu.be/patienten-en-familie/spad/?lang=nl

De infobrochure is hier te vinden.

CITISEN

Groenstraat 37
1210 Sint-Joost-ten-Node
Tel.: 0497 38 00 63
Maandag: 9 - 12 uur
Vrijdag: 9 - 12 uur
E-mail: 
citisen.be@gmail.com
Website: https://www.citisen.be/

CitiSen is een buurtnetwerk voor hulp en zorg voor senioren en hun mantelzorgers in de Brusselse Brabantwijk.

DIONYSOS

Verenigingstraat 15
1000 Brussel
Tel.: 02 888 70 57

E-mailinfo@dionysos.brussels
Websitehttps://www.dionysos.brussels

Dionysos is een mobiele steuneenheid binnen het zorgnet voor kwetsbare 60-plussers.
De dienst is actief in de 19 Brusselse gemeenten.
Het multidisciplinaire team wordt gesteund door twee artsen en moet de senioren vlotter toegang bieden tot verzorging afgestemd op hun situatie.

ETTERBEEK - SENIOR SOLIDARITE(IT)

Tel.: 02 627 26 66
E-mail: 
seniorsolidarite@etterbeek.brussels
Website: https://etterbeek.brussels/nl/thema/welzijn-en-vrije-tijd/sociale-steun/hulp-voor-senioren

Het project Senior Solidarité(it) van de gemeente Etterbeek werd opgezet in samenwerking met het OCMW van Etterbeek, het buurthuis Chambéry en het medisch centrum Maalbeek. Het project heeft als doel de toegankelijkheid van de wijken voor senioren te bevorderen, op het vlak van dienstverlening, leefomgeving en vrijetijdsbesteding.

LA GERBE - MEMOIRE VIVANTE

Thiéfrystraat 45
1030 Brussel
Tel.: 02 216 74 75

E-mail: lagerbe.ssm@lagerbe.be
Website: https://lagerbe.be/equipe-seniors-memoire-vivante/

Sinds 1989 staat het project Mémoire Vivante van de dienst voor geestelijke gezondheid La Gerbe in het teken van senioren.
Het project zet in op de preventie van problemen die verband houden met veroudering.
Het biedt senioren meer bepaald de gelegenheid een sociale rol op te nemen

VZW HOME-INFO

Lakensestraat 76 bus 1
1000 Brussel
Tel.: 02 511 91 20

E-mail: info@home-info.be
Website: home-info.be

De vzw Home-Info is al geruime tijd actief in Brussel en waakt over de levenskwaliteit van de oudere bevolking.
Home-Info biedt de volgende diensten aan:

 • Persoonlijk advies over de keuze van een woonplaats;
 • Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling 02 511 91 20
  Een aanspreekpunt voor concrete situaties van ouderenmis(be)handeling

  van maandag tot vrijdag
  van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur;
 • Seniorbemiddeling.

ZOOM SENIORS

Rogier van der Weydenstraat 10
1000 Brussel
Tel.: 0490 14 01 40

E-mail: coordinateur@zoomseniors.brussels
Website: https://www.zoomseniors.brussels/

Zoom Seniors is een proefproject dat gefinancierd wordt door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de OCMW’s van Brussel-Stad en Sint-Gillis.
Het project heeft als doel senioren die aan autonomie verliezen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.
Het project steunt op een territoriale benadering van de hulp- en zorgverlening, waarbij de wijk in het hele proces centraal staat.

Klik hier voor meer informatie.