A B D O S V
Depressie

Voornaamste symptomen

Neerslachtigheid, slaapproblemen, vermoeidheid, een gebrek aan eigenwaarde of levenslust, een gevoel van angst enz.

Personen die aan deze aandoening lijden, hebben moeite om alledaagse situaties het hoofd te bieden. Ze worden almaar lustelozer en halen nergens nog plezier uit. Het is van cruciaal belang hulp te zoeken om de depressie te overwinnen. In de meest ernstige gevallen kan een depressie tot zelfdoding leiden. Bij een gematigde tot ernstige depressie hebben patiënten mogelijk behoefte aan medicatie en gesprekstherapie. Een lichte depressie kan overwonnen worden met psychotherapie.

Een wereldwijde schatting door de WHO 

Momenteel lijdt 5 % van de bevolking - dat zijn 400 miljoen mensen - aan een depressie. Het is na hart- en vaatziekten de grootste oorzaak van werkonbekwaamheid. Slechts de helft van de depressies wordt opgemerkt.
 

In België

In 2018 lag de prevalentie bij vrouwen hoger (10,7 %) dan bij mannen (8 %). Sinds 2008 neemt het aantal depressies zowel bij mannen als bij vrouwen gestaag toe.
In Wallonië ligt het aantal gevallen hoger dan in Brussel en Vlaanderen.

De voortekenenherkennen

 • Niet goed in je vel zitten
 • Een verlaagd zelfbeeld
 • Verlies of toename van eetlust
 • Verlies van energie
 • Minder of stiller praten dan voorheen
 • Ergernis en prikkelbaarheid
 • Een gevoel van angst en bezorgdheid
 • Slaapproblemen
 • Moeite met het nemen van beslissingen
 • In de meest ernstige gevallen: donkere gedachten

Welke hulp kan een naaste bieden?

 • De vroege signalen opmerken en tijdig hulp inschakelen
 • De persoon in kwestie aansporen een huisarts te raadplegen om de situatie te beoordelen
 • Indien nodig kunnen antidepressiva worden voorgeschreven; bij een ernstige depressie bestaat het risico op zelfdoding
 • Opvolging door een psychotherapeut voorstellen

Wat kan je zelf doen als je aan een depressie lijdt?

 • Neem voorgeschreven medicatie tijdig in
 • Wees je bewust van de emoties die je ervaart
 • Vraag om hulp: raadpleeg een arts of therapeut
 • Plan dagelijks leuke, ontspannende activiteiten
 • Blijf in beweging en zorg goed voor jezelf
 • Tracht nieuwe ervaringen op te doen, in kleine stapjes