A B D O S V
Obsessief-compulsieve stoornis (OCS)

Vaste rituelen maken deel uit van ons leven. Ze zijn als een kompas. Ze geven ons een veilig gevoel en helpen om ons te oriënteren. 

Elk ritueel vervangt een beslissing. De rituelen werken geruststellend en helpen stress onder controle te houden, vergemakkelijken het leerproces en laten jongeren toe hun angsten te overwinnen.

Wat is het eerste dat je doet als je opstaat? En daarna? Ontzettend veel mensen ervaren steeds terugkerende en overweldigende gedachten. In normale omstandigheden kunnen we daar goed mee omgaan.

 

Vanaf wanneer is er bij rituelen of gewoonten sprake van een OCS?

Obsessief-compulsieve stoornissen (OCS’s) behoren tot de angststoornissen. Mensen met een OCS zijn zich ervan bewust dat hun obsessies ongewoon en disproportioneel zijn, maar ze slagen er niet in die onder controle te krijgen. Om hun angst te onderdrukken, nemen ze vaste rituelen en compulsief gedrag aan.

Dat gedrag uit zich in concrete acties, maar kan ook de vorm aannemen van gepieker. Men spreekt pas van een OCS wanneer de rituelen minstens een uur per dag in beslag nemen en een negatieve impact hebben op het gevoels-, sociale en/of beroepsleven.
 

Gangbare Symptomen 

 

rituelen:  

  • worden als overweldigend en storend ervaren
  • belemmeren het dagelijkse leven aanzienlijk
  • houden minstens twee weken aan

obsessieve gedachten:  

  • overweldigende gedachten, impulsen of voorstellingen
  • worden als ‘eigen aan de persoon’ beschouwd en niet ‘van buitenaf’ opgelegd

Voorbeelden van specifieke rituelen:

  • controleren
  • wassen
  • tellen (zoals telkens drie keer de deurklink indrukken)

De persoon voelt zich gedwongen dat te doen, om een onbehaaglijk gevoel of beangstigende gebeurtenissen te vermijden.

Tegelijk worden die handelingen als overdreven of absurd ervaren. Het onderdrukken van compulsief gedrag leidt tot spanning, een onbehaaglijk gevoel, angst of bezorgdheid.

In België leeft 1 tot 2 op 100 mensen met een OCS. OSC’s komen net zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen.