A B D O S V
Schizofrenie

Schizofrenie is een ernstige psychische stoornis die wereldwijd ongeveer 20 miljoen mensen treft.
 

Psychoses, waaronder schizofrenie, worden gekenmerkt door een vervorming van iemands gedachten, perceptie, emotie, taal, zelfbeeld en gedrag. Schizofrenie is een algemene term die wordt gebruikt
voor ernstige psychische stoornissen: een psychose die zich uit in desintegratie van de persoonlijkheid en verlies van contact met de werkelijkheid.

 

 • Gangbare symptomen zijn onder meer hallucinaties (auditieve, visuele of sensoriële waarnemingen) en waanideeën (vasthouden aan overtuigingen of vermoedens, ook als het tegendeel bewezen is). De betrokken personen kunnen moeite ondervinden om normaal te werken of te studeren.
 • Stigmatisering en discriminatie vertalen zich onder meer in een gebrekkige toegang tot gezondheidszorg en sociale diensten. Wereldwijd zijn mensen met een psychose kwetsbaar voor mensenrechtenschendingen, bijvoorbeeld langdurige opname in een psychiatrische instelling.

Schizofrenie komt doorgaans voor het eerst tot uiting aan het einde van de adolescentie of op jongvolwassen leeftijd De patiënten hebben behoefte aan medicatie en therapie. Ze hebben behoefte aan begeleiding, regelmatige opvolging en een goede omkadering. Zo kunnen ze uiteindelijk een beroep uitoefenen en volwaardig deelnemen aan de samenleving. 

 

Komt de ziekte vaak voor? 

Het is de vaakst voorkomende chronische psychische aandoening. De ziekte duikt doorgaans voor het eerst op in de adolescentie of op jongvolwassen leeftijd. Schizofrenie treft 19 miljoen mensen wereldwijd (0,7 %
van de wereldbevolking). Schizofrenie is volgens de WHO een van de tien meest beperkende ziekten.

In 80 % van de gevallen verbeteren de symptomen bij een gepaste behandeling. Hoewel de behandelingen tegenwoordig een beter leven mogelijk maken, krijgen patiënten nog vaak af te rekenen met stigmatisering en
discriminatie.

 

In België

 • Meer dan 100.000 mensen kampen met schizofrenie in België. 30 % van de mensen met schizofrenie wordt niet opgevolgd.
 • Mannen maken 57 % van de patiënten, vrouwen 43 %.
 • Gemiddeld onderneemt 40 % van de personen een zelfmoordpoging, en 10 % van alle mensen met schizofrenie maakt ook effectief een einde aan zijn of haar leven.

Hoe herken je schizofrenie? 

De symptomen van schizofrenie kunnen van persoon tot persoon sterk uiteenlopen. Men onderscheidt drie categorieën:

 

 1. *Positieve symptomen >> doen zich voor naast een normaal functioneren van de persoon, tijdens een crisis:
  • waanideeën
  • hallucinaties
  • onsamenhangend praten
   
 2.  * Negatieve symptomen >> doen zich voor tussen crisisperioden in:
  • moeizaam communiceren en omgaan met anderen
  • moeite hebben om bepaalde acties te ondernemen
  • motivatieverlies
   
 3. *Cognitieve symptomen >> personen hebben moeite om hun gedachten te ordenen:
  • moeite om emoties te plaatsen en om tegaan met de emoties van anderen
  • concentratie- en geheugenproblemen

*Positieve symptomen: ongebruikelijke symptomen die optreden bij een persoon
*Negatieve symptomen: achteruitgang van het normale functioneren
*Cognitieve symptomen: aantasting van de hersenfuncties: geheugen, redeneringsvermogen enz.